Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

!! OBS !! Samlet indskoling og nyindretning af daginstitution, Skørping skole. (Tilbudsfrist ændret)

!! OBS !! Udsendelse af udbudsmateriale d. 1. februar og tilbudsfristen er udskudt til 4. marts 2019 !! OBS !!


Samlet indskoling og nyindretning af daginstitution, Skørping skole.
Rebild Kommune udbyder herved i offentlig licitation, nedennævnte arbejder i forbindelse med til- og ombygning for samlet indskoling på Skørping Skole, med nyindretning af daginstitutionen BH Skovbjørnen.

Byggeriet udbydes i fagentreprise med mulighed for at afgive tilbud på en eller flere entrepriser.
Tildelingskriteriet for opgaven i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren er ”laveste pris” for det samlede byggeri.

Beliggenhed: Skørping Skole, Himmerlandsvej 65, 9520 Skørping.

Byggeriet omfatter:
Udførelse af en samlet indskoling, hvor eksisterende SFO 1 sammenbygges med Lilleskolen, derudover foretages mindre renoveringer af udvalgte birum, samt etablering af ventilation i eksisterende klasselokaler på Lilleskolen.
Eksisterende SFO 2, beliggende mod Himmerlandsvej renoveres med nye overflader, gulve, vægge og lofter m.m. Der indrettes nyt køkken og nedslidt sanitet på toiletter udskiftes. Der foretages tagudskiftning med ændring fra eternit bølgeplader til tagpap med listedækning og tilhørende følgearbejder som efterisolering, nye tagrender og nedløb m.m.
Udearealer/legeplads opdeles med nyt hegn tilpasset fremtidig brug med både daginstitution, skole og SFO. Udearealer bearbejdes med primær anvendelse- og evt. flytning af eksisterende legeredskaber, skure, hytter og tilpasning af den omgivende beplantning samt belægninger.
For at undgå opstilling af midlertidige klasselokaler opdeles projektet i 2 etaper, hvor den samlede indskoling skal udføres først.

Byggeperiode:
Med forbehold for politisk behandling og myndighedernes godkendelse forventes indgåelse af kontrakter april, 2019 med byggestart umiddelbart herefter.
Byggeriet udføres i 2 etaper, med delaflevering på etape 1, marts 2020, med sidste afleveringsforretning på etape 2, juni 2020.

Entrepriseopdeling:
1. Råhusentreprisen.
2. Tømrer- og snedkerentreprisen.
3. Gulventreprisen.
4. Malerentreprisen.
5. El-entreprisen.
6. VVS-entreprisen.
7. Ventilationentreprisen.

Bestilling af udbudsmateriale:
Udbudsmaterialet kan rekvireres skriftligt hos Rebild Arkitekterne, Støvring Midtpunkt, 9530 Støvring. Mail: annesofie@rebildark.dk.
Udbudsmaterialet udsendes elektronisk fra den 1. februar 2019 og frem til 28. februar 2019 kl. 10.00.
Ved tilmelding skal oplyses hvilken entreprise man ønsker at give tilbud på, samt mailadresse.

Licitation:
Licitationen afholdes den 4. marts 2019, kl. 10.00. Skørping Skole, Himmerlandsvej 65, 9520 Skørping.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 23-01-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 23-01-2019)
Titel !! OBS !! Samlet indskoling og nyindretning af daginstitution, Skørping skole. (Tilbudsfrist ændret)
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse !! OBS !! Udsendelse af udbudsmateriale d. 1. februar og tilbudsfristen er udskudt til 4. marts 2019 !! OBS !!


Samlet indskoling og nyindretning af daginstitution, Skørping skole.
Rebild Kommune udbyder herved i offentlig licitation, nedennævnte arbejder i forbindelse med til- og ombygning for samlet indskoling på Skørping Skole, med nyindretning af daginstitutionen BH Skovbjørnen.

Byggeriet udbydes i fagentreprise med mulighed for at afgive tilbud på en eller flere entrepriser.
Tildelingskriteriet for opgaven i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren er ”laveste pris” for det samlede byggeri.

Beliggenhed: Skørping Skole, Himmerlandsvej 65, 9520 Skørping.

Byggeriet omfatter:
Udførelse af en samlet indskoling, hvor eksisterende SFO 1 sammenbygges med Lilleskolen, derudover foretages mindre renoveringer af udvalgte birum, samt etablering af ventilation i eksisterende klasselokaler på Lilleskolen.
Eksisterende SFO 2, beliggende mod Himmerlandsvej renoveres med nye overflader, gulve, vægge og lofter m.m. Der indrettes nyt køkken og nedslidt sanitet på toiletter udskiftes. Der foretages tagudskiftning med ændring fra eternit bølgeplader til tagpap med listedækning og tilhørende følgearbejder som efterisolering, nye tagrender og nedløb m.m.
Udearealer/legeplads opdeles med nyt hegn tilpasset fremtidig brug med både daginstitution, skole og SFO. Udearealer bearbejdes med primær anvendelse- og evt. flytning af eksisterende legeredskaber, skure, hytter og tilpasning af den omgivende beplantning samt belægninger.
For at undgå opstilling af midlertidige klasselokaler opdeles projektet i 2 etaper, hvor den samlede indskoling skal udføres først.

Byggeperiode:
Med forbehold for politisk behandling og myndighedernes godkendelse forventes indgåelse af kontrakter april, 2019 med byggestart umiddelbart herefter.
Byggeriet udføres i 2 etaper, med delaflevering på etape 1, marts 2020, med sidste afleveringsforretning på etape 2, juni 2020.

Entrepriseopdeling:
1. Råhusentreprisen.
2. Tømrer- og snedkerentreprisen.
3. Gulventreprisen.
4. Malerentreprisen.
5. El-entreprisen.
6. VVS-entreprisen.
7. Ventilationentreprisen.

Bestilling af udbudsmateriale:
Udbudsmaterialet kan rekvireres skriftligt hos Rebild Arkitekterne, Støvring Midtpunkt, 9530 Støvring. Mail: annesofie@rebildark.dk.
Udbudsmaterialet udsendes elektronisk fra den 1. februar 2019 og frem til 28. februar 2019 kl. 10.00.
Ved tilmelding skal oplyses hvilken entreprise man ønsker at give tilbud på, samt mailadresse.

Licitation:
Licitationen afholdes den 4. marts 2019, kl. 10.00. Skørping Skole, Himmerlandsvej 65, 9520 Skørping.
Deadline 04-03-2019 kl. 10.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Uddybning af tildelingskriterier Byggeriet udbydes i fagentreprise med mulighed for at afgive tilbud på en eller flere entrepriser.
Tildelingskriteriet for opgaven i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren er ”laveste pris” for det samlede byggeri.
Ordregiver Rebild Kommune
Udvælgelseskriterier Laveste konditionsmæssige pris
Adresse Hobrovej 110
9530
Støvring
CPV kode 45200000-9 - Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
44111400-5 - Maling og vægbeklædninger
45214200-2 - Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger
45262311-4 - Råbyggeri af beton
45310000-3 - Udførelse af elektriske installationer
45331000-6 - Installation af varme-, ventilations- og klimaanlæg
45332000-3 - Blikkenslager- og rørlægningsarbejde
45422000-1 - Tømrer- og snedkerarbejde
45430000-0 - Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Anne-Sofie Fisker
Kontakt E-mail: annesofie@rebildark.dk
Telefon: +45 30734304
Modtagers firmanavn Rebild Arkitekterne
Adresse for modtagelse af tilbud annesofie@rebildark.dk
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[23-01-2019 09:20:54]
!! OBS !! OBS !! OBS !!
Udbudsmaterialet udsendes elektronisk fredag d. 1. februar 2019
(tidligere angivet til d. 25. januar)

Licitationen afholdes mandag d. 4. marts kl. 10.00 Skørping Skole, Himmerlandsvej 65, 9520 Skørping
(tidligere angivet til d. 15. februar)

Åbn tidligere version 16-01-2019 Luk tidligere version 16-01-2019
Titel Samlet indskoling og nyindretning af daginstitution, Skørping skole.
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Samlet indskoling og nyindretning af daginstitution, Skørping skole.
Rebild Kommune udbyder herved i offentlig licitation, nedennævnte arbejder i forbindelse med til- og ombygning for samlet indskoling på Skørping Skole, med nyindretning af daginstitutionen BH Skovbjørnen.

Byggeriet udbydes i fagentreprise med mulighed for at afgive tilbud på en eller flere entrepriser.
Tildelingskriteriet for opgaven i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren er ”laveste pris” for det samlede byggeri.

Beliggenhed: Skørping Skole, Himmerlandsvej 65, 9520 Skørping.

Byggeriet omfatter:
Udførelse af en samlet indskoling, hvor eksisterende SFO 1 sammenbygges med Lilleskolen, derudover foretages mindre renoveringer af udvalgte birum, samt etablering af ventilation i eksisterende klasselokaler på Lilleskolen.
Eksisterende SFO 2, beliggende mod Himmerlandsvej renoveres med nye overflader, gulve, vægge og lofter m.m. Der indrettes nyt køkken og nedslidt sanitet på toiletter udskiftes. Der foretages tagudskiftning med ændring fra eternit bølgeplader til tagpap med listedækning og tilhørende følgearbejder som efterisolering, nye tagrender og nedløb m.m.
Udearealer/legeplads opdeles med nyt hegn tilpasset fremtidig brug med både daginstitution, skole og SFO. Udearealer bearbejdes med primær anvendelse- og evt. flytning af eksisterende legeredskaber, skure, hytter og tilpasning af den omgivende beplantning samt belægninger.
For at undgå opstilling af midlertidige klasselokaler opdeles projektet i 2 etaper, hvor den samlede indskoling skal udføres først.

Byggeperiode:
Med forbehold for politisk behandling og myndighedernes godkendelse forventes indgåelse af kontrakter april, 2019 med byggestart umiddelbart herefter.
Byggeriet udføres i 2 etaper, med delaflevering på etape 1, marts 2020, med sidste afleveringsforretning på etape 2, juni 2020.

Entrepriseopdeling:
1. Råhusentreprisen.
2. Tømrer- og snedkerentreprisen.
3. Gulventreprisen.
4. Malerentreprisen.
5. El-entreprisen.
6. VVS-entreprisen.
7. Ventilationentreprisen.

Bestilling af udbudsmateriale:
Udbudsmaterialet kan rekvireres skriftligt hos Rebild Arkitekterne, Støvring Midtpunkt, 9530 Støvring. Mail: annesofie@rebildark.dk.
Udbudsmaterialet udsendes elektronisk senest den 25. januar 2019 og frem til 14. februar 2019 kl. 10.00.
Ved tilmelding skal oplyses hvilken entreprise man ønsker at give tilbud på, samt mailadresse.

Licitation:
Licitationen afholdes den 15. februar 2019, kl. 10.00. Skørping Skole, Himmerlandsvej 65, 9520 Skørping.
Deadline 15-02-2019 kl. 10.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Uddybning af tildelingskriterier Byggeriet udbydes i fagentreprise med mulighed for at afgive tilbud på en eller flere entrepriser.
Tildelingskriteriet for opgaven i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren er ”laveste pris” for det samlede byggeri.
Ordregiver Rebild Kommune
Udvælgelseskriterier Laveste konditionsmæssige pris
Adresse Hobrovej 110
9530
Støvring
CPV kode 45200000-9 - Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
44111400-5 - Maling og vægbeklædninger
45214200-2 - Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger
45262311-4 - Råbyggeri af beton
45310000-3 - Udførelse af elektriske installationer
45331000-6 - Installation af varme-, ventilations- og klimaanlæg
45332000-3 - Blikkenslager- og rørlægningsarbejde
45422000-1 - Tømrer- og snedkerarbejde
45430000-0 - Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Anne-Sofie Fisker
Kontakt E-mail: annesofie@rebildark.dk
Telefon: +45 30734304
Modtagers firmanavn Rebild Arkitekterne
Adresse for modtagelse af tilbud annesofie@rebildark.dk