Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Vinduespolering til Hospitalsenhed Midt

Hospitalsenhed Midt udbyder vinduespolering på de 4 matrikler, Regionshospitalet Skive, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Aftalerne forventes at træde i kraft pr. 1. april 2019 og er gældende for 2 år.

Der kan afgives tilbud på én eller flere af nedenstående delkontrakter:

Delkontrakt 1
Regionshospitalet Skive
Resenvej 25
7800 Skive

Delkontrakt 2
Regionshospitalet Viborg
Heibergs Allé 4
8800 Viborg

Delkontrakt 3
Regionshospitalet Silkeborg
Falkevej 3-5
8600 Silkeborg

Delkontrakt 4
Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Voldbyvej 15
8450 Hammel

Interesserede tilbudsgivere kan rekvirere materialet ved fremsendelse af mail til
rhvind@rm.dk. Tilbudsgivere bedes i mailen angive, hvilken delkontrakt/hvilke delkontrakter tilbudsgiver ønsker at rekvirere materiale vedrørende.

I forbindelse med nærværende annoncering er der mulighed for besigtigelse i henhold til de 4 delkontrakter på følgende tidspunkter:

Skive den 21. januar 2019, kl. 09.30
Viborg den 21. januar 2019, kl. 13.00
Silkeborg den 22. januar 2019, kl. 09.30
Hammel den 22. januar 2019, kl. 13.00

Nærmere info vedrørende besigtigelse fremgår af annonceringsmaterialet.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 15-01-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 15-01-2019)
Titel Vinduespolering til Hospitalsenhed Midt
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Hospitalsenhed Midt udbyder vinduespolering på de 4 matrikler, Regionshospitalet Skive, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Aftalerne forventes at træde i kraft pr. 1. april 2019 og er gældende for 2 år.

Der kan afgives tilbud på én eller flere af nedenstående delkontrakter:

Delkontrakt 1
Regionshospitalet Skive
Resenvej 25
7800 Skive

Delkontrakt 2
Regionshospitalet Viborg
Heibergs Allé 4
8800 Viborg

Delkontrakt 3
Regionshospitalet Silkeborg
Falkevej 3-5
8600 Silkeborg

Delkontrakt 4
Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Voldbyvej 15
8450 Hammel

Interesserede tilbudsgivere kan rekvirere materialet ved fremsendelse af mail til
rhvind@rm.dk. Tilbudsgivere bedes i mailen angive, hvilken delkontrakt/hvilke delkontrakter tilbudsgiver ønsker at rekvirere materiale vedrørende.

I forbindelse med nærværende annoncering er der mulighed for besigtigelse i henhold til de 4 delkontrakter på følgende tidspunkter:

Skive den 21. januar 2019, kl. 09.30
Viborg den 21. januar 2019, kl. 13.00
Silkeborg den 22. januar 2019, kl. 09.30
Hammel den 22. januar 2019, kl. 13.00

Nærmere info vedrørende besigtigelse fremgår af annonceringsmaterialet.
Deadline 15-02-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Pris
Link til udbudsmateriale Interesserede tilbudsgivere kan rekvirere materialet ved fremsendelse af mail til rhvind@rm.dk. Tilbudsgivere bedes i mailen angive, hvilken delaftale/hvilke delaftaler tilbudsgiver ønsker at rekvirere materiale vedrørende.
Ordregiver Region Midtjylland
Udvælgelseskriterier • Personlige forhold
Tilbudsgiver skal fremsende følgende generelle oplysninger:
x) Tilbudsgivers navn, adresse, CVR-nummer, telefonnummer og e-mail adresse
x) Navn på den person, der er tilbudsgivers kontaktperson i forbindelse med dette udbud, samt gerne kontaktpersoners direkte telefonnummer, mobiltelefonnummer og e-mail adresse
Ovenstående oplysninger bedes fremsendt ved anvendelse af Udbudsbilag 1.
• Underskrevet tro og love erklæring (udbudsbilag 2)
• Erklæring på at tilbudsgiver tager hensyn til de gældende forpligtigelser vedr. beskyttelse af arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt. Dette betyder at tilbudsgiver skal tilkendegive, at gældende love og regler på området overholdes.
Adresse Heibergs Allé 4
8800
Viborg
WWW: www.rm.dk
CPV kode 90911300-9 - Vinduespudsning
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Dorthe Niewald
Kontakt E-mail: rhvind@rm.dk
Telefon: +45 78441420
Modtagers firmanavn Hospitalsenhed Midt, Indkøb og Logistik
Adresse for modtagelse af tilbud Heibergs alle 4, 8800 Viborg