Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Styre-, sikkerheds-, signal- og belysningsudstyr 2019/S 010-018111

Kort beskrivelse

Vejdirektoratet planlægger et udbud for køb af styreapparater (til trafiksignaler) til levering i perioden 2019 til 2022 med en tilhørende aftale om drift og vedligeholdelse i periode på 10-12 år.

I den forbindelse vil Vejdirektoratet gennemføre en indledende markedsundersøgelse, jf. udbudslovens § 39.

Markedsundersøgelsen vil foregå som individuelle møder i dagene 19., 20. og 21.2.2019 mellem kl. 09:00-16:00 hos Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V. Frist for ansøgning om deltagelse i møderne er tirsdag den 29.1.2019 kl. 15:00. Ansøgningen skal sendes elektronisk per e-mail til lkb@vd.dk Ansøgningen må maksimalt fylde 10 A4-sider. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af ansøgers erfaringer med levering og servicering af styreapparater. Ligeledes skal ansøgningen indeholde navn og titel på der personer, der vil deltage i mødet. Vejdirektoratet ønsker at gennemføre markedsundersøgelsen med deltagelse fra op til og med 5 virksomheder.

Læs mere
Ordregiver Vejdirektoratet
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:018111-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse