Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2019/S 008-013333

Kort beskrivelse

Nærværende udbud af renoveringen af gårdhusene følger en overordnet helhedsplan (www.masterplansyd.dk), som renoveringen er en del af.

Nærværende udbud omfatter en gennemgribende renovering af 503 gårdhuse i Vridsløselille Andelsboligforening, afd. 66 og 67, i daglig tale kaldet VA4 Nord og VA4 Syd - 227 stk. i VA4 Nord og 276 stk. i VA4 Syd. Af dem er 212 gårdhuse på 93 m2, mens 15 gårdhuse er på 108 m2 i VA4 Nord. I VA4 Syd er der 205 gårdhuse på 93 m2, 43 gårdhuse er på 108 m2 og 28 stk. er parterrehuse på 144 m2.

Opgaven udbydes som 2 sideordnede udbud (udbudspakker), men som ét samlet udbud i hovedentreprise.

De prækvalificerede tilbudsgivere er forpligtede til at afgive tilbud på begge udbudspakker.

Der indgås 2 hovedentreprisekontrakter, en for hver afdeling.

Læs mere
Ordregiver Vridsløselille Andelsboligforening afd. 66
Deadline 14-02-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:013333-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse