Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tilbudsindhentning på Fodbehandling (heldbredstillæg)

Jammerbugt Kommune ønsker at indgå prisaftale med én fodplejer på almindelige fodplejebehandlinger, som er tilskudsberettiget jf. Lov om social pension § 14 stk. 4 samt Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. § 18 stk. 4.


Ved bevilling af tilskud vil borgeren blive oplyst om hvilken fodplejer der er indgået prisaftale med. Det kommunale tilskud til pensionisten vil blive beregnet ud fra den valgte tilbudsgivers tilbud. Det står borgeren frit for, at vælge en hvilken som helst anden fodplejer, men en eventuel difference mellem den valgte fodplejers pris og det kommunale tilskud betales af borgeren.

For at få udbetalt tilskud til fodpleje, skal pensionisten via Borgerser-vice have en bevilling før behandlingen påbegyndes.

Den valgte leverandør leverer direkte til brugeren efter forudgående bevilling fra Jammerbugt Kommune. Den valgte leverandør skal selv sørge for at opkræve egenbetaling fra brugeren. Den bevilgede del af betalingen (max 85% af beløbet) refunderes efter fremsendelse af elektronisk regning til Jammerbugt Kommune.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 11-01-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 11-01-2019)
Titel Tilbudsindhentning på Fodbehandling (heldbredstillæg)
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Jammerbugt Kommune ønsker at indgå prisaftale med én fodplejer på almindelige fodplejebehandlinger, som er tilskudsberettiget jf. Lov om social pension § 14 stk. 4 samt Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. § 18 stk. 4.


Ved bevilling af tilskud vil borgeren blive oplyst om hvilken fodplejer der er indgået prisaftale med. Det kommunale tilskud til pensionisten vil blive beregnet ud fra den valgte tilbudsgivers tilbud. Det står borgeren frit for, at vælge en hvilken som helst anden fodplejer, men en eventuel difference mellem den valgte fodplejers pris og det kommunale tilskud betales af borgeren.

For at få udbetalt tilskud til fodpleje, skal pensionisten via Borgerser-vice have en bevilling før behandlingen påbegyndes.

Den valgte leverandør leverer direkte til brugeren efter forudgående bevilling fra Jammerbugt Kommune. Den valgte leverandør skal selv sørge for at opkræve egenbetaling fra brugeren. Den bevilgede del af betalingen (max 85% af beløbet) refunderes efter fremsendelse af elektronisk regning til Jammerbugt Kommune.
Deadline 27-02-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Pris
Link til udbudsmateriale https://www.comdia.com/jammerbugt-kommune/tenderinformationshow.aspx?Id=2235&Col=18847
Ordregiver Jammerbugt Kommune
Adresse Toftevej 43
9440
Aabybro
CPV kode 85112200-9 - Tjenester i forbindelse med ambulant behandling
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Anne Fanøe Nilsson
Kontakt E-mail: aen@jammerbugt.dk
Telefon: +45 72577528