Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tilbudsindhentning på Tandbehandling (heldbredstillæg)

Jammerbugt Kommune ønsker at indgå prisaftale med én tandlæge, kliniske tandtekniker, eller laboratorietandtekniker på tandproteser, som er tilskudsberettiget jf. Lov om social pension § 14a stk. 4 samt Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. § 18 stk. 4.

Tilbudsgiver skal have mindst en behandlingsadresse i en radius på max 50 km fra kommunegrænsen, og der skal tillige være mulighed for besøg i pensionistens hjem.

Ved bevilling af tilskud vil pensionisten blive oplyst om hvilken tandlæge, kliniske tandtekniker, eller laboratorietandtekniker, Jammerbugt Kommune har indgået prisaftale med. Pensionisten kan frit vælge kommunens leverandør eller en anden leverandør. Det kommunale tilskud til pensionisten vil blive beregnet ud fra den valgte tilbudsgivers pris for så vidt angår de konkrete udgiftstyper, der er omfattet af prisaftalen. Dette uanset pensionistens valg af leverandør.

Helbredstillæg ydes efter ansøgning. Pensionisten skal således indgive ansøgningen og modtage bevilling fra Jammerbugt Kommune inden behandlingen udføres/bestilles. Ansøgningen indgives til Borgerservice, Jammerbugt Kommune.

Den valgte leverandør leverer direkte til pensionisten efter forudgående bevilling fra Jammerbugt Kommune. Den valgte leverandør opkræver egenbetaling hos pensionisten. Den bevilgede del af betalingen (max 85% af beløbet) refunderes efter fremsendelse af elektronisk regning til Jammerbugt Kommune

Der ydes helbredstillæg til den billigst, forsvarlige løsning og alene til aftagelige tandproteser, herunder delproteser.

Udgifter til faste tandproteser er således ikke selvstændigt omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg, men der kan ydes tilskud beregnet i forhold til prisen på den aftagelige tandprotese, der alternativt vil være nødvendigt. Ved faste tandproteser forstås ikke-aftagelige erstatninger af hele eller dele af tænder. Det drejer sig bl.a. om fastcementerede tandkroner (hel- eller delkroner), fastcementerede broer og implantater.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 11-01-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 11-01-2019)
Titel Tilbudsindhentning på Tandbehandling (heldbredstillæg)
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Jammerbugt Kommune ønsker at indgå prisaftale med én tandlæge, kliniske tandtekniker, eller laboratorietandtekniker på tandproteser, som er tilskudsberettiget jf. Lov om social pension § 14a stk. 4 samt Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. § 18 stk. 4.

Tilbudsgiver skal have mindst en behandlingsadresse i en radius på max 50 km fra kommunegrænsen, og der skal tillige være mulighed for besøg i pensionistens hjem.

Ved bevilling af tilskud vil pensionisten blive oplyst om hvilken tandlæge, kliniske tandtekniker, eller laboratorietandtekniker, Jammerbugt Kommune har indgået prisaftale med. Pensionisten kan frit vælge kommunens leverandør eller en anden leverandør. Det kommunale tilskud til pensionisten vil blive beregnet ud fra den valgte tilbudsgivers pris for så vidt angår de konkrete udgiftstyper, der er omfattet af prisaftalen. Dette uanset pensionistens valg af leverandør.

Helbredstillæg ydes efter ansøgning. Pensionisten skal således indgive ansøgningen og modtage bevilling fra Jammerbugt Kommune inden behandlingen udføres/bestilles. Ansøgningen indgives til Borgerservice, Jammerbugt Kommune.

Den valgte leverandør leverer direkte til pensionisten efter forudgående bevilling fra Jammerbugt Kommune. Den valgte leverandør opkræver egenbetaling hos pensionisten. Den bevilgede del af betalingen (max 85% af beløbet) refunderes efter fremsendelse af elektronisk regning til Jammerbugt Kommune

Der ydes helbredstillæg til den billigst, forsvarlige løsning og alene til aftagelige tandproteser, herunder delproteser.

Udgifter til faste tandproteser er således ikke selvstændigt omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg, men der kan ydes tilskud beregnet i forhold til prisen på den aftagelige tandprotese, der alternativt vil være nødvendigt. Ved faste tandproteser forstås ikke-aftagelige erstatninger af hele eller dele af tænder. Det drejer sig bl.a. om fastcementerede tandkroner (hel- eller delkroner), fastcementerede broer og implantater.
Deadline 27-02-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Pris
Link til udbudsmateriale https://www.comdia.com/jammerbugt-kommune/tenderinformationshow.aspx?Id=2234&Col=18847
Ordregiver Jammerbugt Kommune
Adresse Toftevej 43
9440
Aabybro
CPV kode 85130000-9 - Behandling hos praktiserende tandlæger og hermed beslægtet virksomhed
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Anne Fanøe Nilsson
Kontakt E-mail: aen@jammerbugt.dk
Telefon: +45 72577528