Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Anlæg af vej 2019/S 007-010694

Kort beskrivelse

Entreprisen omfatter:

— Udbygning af rute 11 gennem Ribe fra 2 til 4 spor,

— Ledningsomlægning for DIN Forsyning (forsyningsselskabet i Esbjerg Kommune),

— Etablering af stitunnel, herunder undervandsstøbning i beton,

— Nedrivning af mindre bygning samt lukning af hul til eksisterende bygning,

— Projektering og opsætning af støjskærm,

— Ombygning af vejbelysning,

— Ombygning af signalanlæg,

— Ombygning af baneoverskæring,

— Fundamenter for interimsbro på spuns.

Arbejdet skal udføres i perioden forår 2019 til sommeren 2021.

Læs mere
Ordregiver Vejdirektoratet
Deadline 15-02-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:010694-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sydjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse