Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 007-010666

Kort beskrivelse

DTU udbyder projektering og opførelse af en bygning (B112), der skal indgå i DTU Institut for Miljø på Lyngby Campus.

Bygningen er en udvidelse af og delvis erstatning af de eksisterende faciliteter og placeres imellem og i fysisk forbindelse med eksisterende laboratorier og administration.

B112 skal anvendes til modtagelse, opbevaring og håndtering af både flydende, flygtige og faste residualer og affaldstyper, til opstillinger og forsøg i kontrolleret laboratoriemiljø.

Udover modtagelsesdepot og laboratoriefaciliteter skal der etableres enkelte møde- og kontorfaciliteter samt fleksible cirkulationsarealer med mulighed for uformelle møder og udstilling.

Byggeriet forventes at være i størrelsesordenen 2 300 m2 bruttoetagereal fordelt på 3 etager. Herudover skal der være et opholds-/dyrkningsareal på tag.

Læs mere
Ordregiver Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:010666-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse