Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 038-084561

Kort beskrivelse

Dette udbud omhandler opførelse af en ny bygning på cirka 2 300 m2. Den nye bygning vil udgøre DTU Miljø Ressource Recovery Research Platform kaldet R3 Platform.

Det er centralt for DTU, at de fysiske rammer for fremtidens forsknings- og læringsmiljø skabes gennem et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem de involverede parter, således at de optimale løsninger kan udvikles og optimeres i projektforløbet til glæde for både DTU, entreprenører og rådgivere. Projektet vil derfor fra et tidligt stadie udvikles og gennemføres i et tæt samarbejde mellem DTU, entreprenører og rådgivere.

Ansøgningen om prækvalifikation skal indgives i fællesskab af mindst 2 virksomheder. Heraf skal den ene (totalentreprenøren) ønske at vinde totalentrepriseaftalen, mens den anden (totalrådgiveren) skal ønske at vinde totalrådgiveraftalen.

Læs mere
Ordregiver Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Deadline 22-03-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:084561-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK, Hovedstaden, Københavns omegn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Forhåndsmeddelelse (10-01-2019)

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 007-010666

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:010666-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

DTU udbyder projektering og opførelse af en bygning (B112), der skal indgå i DTU Institut for Miljø på Lyngby Campus.

Bygningen er en udvidelse af og delvis erstatning af de eksisterende faciliteter og placeres imellem og i fysisk forbindelse med eksisterende laboratorier og administration.

B112 skal anvendes til modtagelse, opbevaring og håndtering af både flydende, flygtige og faste residualer og affaldstyper, til opstillinger og forsøg i kontrolleret laboratoriemiljø.

Udover modtagelsesdepot og laboratoriefaciliteter skal der etableres enkelte møde- og kontorfaciliteter samt fleksible cirkulationsarealer med mulighed for uformelle møder og udstilling.

Byggeriet forventes at være i størrelsesordenen 2 300 m2 bruttoetagereal fordelt på 3 etager. Herudover skal der være et opholds-/dyrkningsareal på tag.

Læs mere
Ordregiver Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:010666-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse