Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Andet trykt reklamemateriale, i.a.n. 2019/S 005-006268

Kort beskrivelse

Ordregiver udbyder en rammeaftale med én leverandør om levering af repræsentationsgaver og reklameartikler. Rammeaftalens formål er at dække Ordregivers løbende behov for levering af reklameartikler samt repræsentationsgaver. Tilbudsgiver skal derfor kunne levere produkter både med og uden logo. Ordregiver består af 10 styrelser/myndigheder, hvorfor Tilbudsgiver skal håndtere 10 forskellige logoer og behov. En oversigt over logoerne fremgår af bilag 4 – Oversigt over logoer. Reklameartiklerne og repræsentationsgaverne skal kunne leveres til alle Ordregivers adresser, der er lokaliseret rundt i hele Danmark.

Læs mere
Ordregiver Skatteforvaltningen
Deadline 05-02-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:006268-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse