Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Transportudstyr og transporthjælpemidler 2019/S 005-006261

Kort beskrivelse

FMI ønsker at indgå følgende en aftale om løfte-, træk, og surringsmateriel, jf. nærmere herom i bilag A.

Det bemærkes indledningsvist, at FMI ved udbudsbekendtgørelsen nr. 2018/S 218-498591, iværksatte et udbud af indkøb af løfte-, træk- og surringsmateriel (delaftale 1, LTS), faldsikrings-, nedfirings- og evalueringsudstyr (delaftale 2, FNE) og trosser, line og tovværk (delaftale 3 TLT).

FMI har efterfølgende annulleret og dernæst genudbudt alle 3 delaftaler i separate udbudsprocesser.

Denne udbudsbekendtgørelse angår alene (gen)udbuddet af delaftale 1 (LTS).

Der vil blive indgået 3 separate rammeaftaler på delaftalen, jf. nærmere herom i bilag 1 til udbudsbetingelserne.

Læs mere
Ordregiver Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
Deadline 05-02-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:006261-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse