Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Indkøb af miljøemissionsmålinger - I/S Amager Ressourcecenter, Amager Bakke

Opgaven vedrører udførelse og rapportering af miljøemissionsmålinger af udtagne prøver af luftemissioner, spildevand og faste udgående strømme fra I/S Amager Ressourcecenters affaldsforbrændingsanlæg på Amager Bakke, Vindmøllevej 6, 2300 København S.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet med bilag for nærmere oplysninger om opgavens omfang og indhold.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 08-01-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 08-01-2019)
Titel Indkøb af miljøemissionsmålinger - I/S Amager Ressourcecenter, Amager Bakke
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Opgaven vedrører udførelse og rapportering af miljøemissionsmålinger af udtagne prøver af luftemissioner, spildevand og faste udgående strømme fra I/S Amager Ressourcecenters affaldsforbrændingsanlæg på Amager Bakke, Vindmøllevej 6, 2300 København S.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet med bilag for nærmere oplysninger om opgavens omfang og indhold.
Deadline 29-01-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Varekøb
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier ARC vil tildele Kontrakten til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af tildelingskriteriet ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet”.

Ved vurderingen af hvilket tilbud, der indebærer det bedste forhold mellem pris og kvalitet, vil ARC lægge følgende vægtede underkriterier til grund:
- Pris 40 %
- Leveringstid 40 %
- Usikkerhed ved miljøemissionsmålinger 20 %
Link til udbudsmateriale https://www.a-r-c.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb/aktuelle-udbud
Ordregiver I/S Amager Ressourcecenter
Udvælgelseskriterier Økonomisk/finansiel kapacitet:
- Det er et mindstekrav, at tilbudsgiveren har haft en positiv egenkapital i minimum 2 af de seneste 3 reviderede regnskabsår.
- Det er et mindstekrav, at tilbudsgiveren har en gældende erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Teknisk/faglig kapacitet:
- Det er et mindstekrav, at tilbudsgiveren har haft mindst 4 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år. En reference anses for sammenlignelig, hvis der er tale om en opgave med udførelse af minimum én af hver af følgende opgaver:

• Udførelse af luftemissionsmålinger på lignende bestykkede anlæg
• Udførelse af miljøemissionsmålinger af de i kravspecifikationen oplistede ty-per, herunder:
o Luftemissionsmålinger,
o Spildevandsmålinger
o Målinger af udgående strømme
• Udførelse af miljøemissionsmålinger vedrørende de i kravspecifikationen op-listede parametre.
Adresse Vindmøllevej 6
2300
København S
WWW: www.a-r-c.dk
CPV kode 90715230-3 - Undersøgelse — industriaffaldsanlæg
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Peter Blinksbjerg
Kontakt E-mail: pebl@a-r-c.dk
Telefon: +45 32689300