Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Markedsundersøgelser og økonomiske konsekvensanalyser, rundspørger og statistikker 2019/S 004-005082

Kort beskrivelse

Køge Kommune har til hensigt i 2019 at udbyde en rammeaftale på borgerundersøgelser af forskellige typer f.eks.: Telefoninterviews Fokusgrupper Spørgerskemaer On-spot interviews On-spot observationer. I den forbindelse som forberedelse af udbuddet ønsker Køge Kommune dialog med markedet. Aftale om individuelle markedsdialogmøder kan aftales ved afsendelse af en mail til: Torben.bjerre@koege.dk Markedsdialogmøderne finder sted i uge 4 2019. I forbindelse med aftale om dialogmøde fremsendes dele af det foreløbige udbudsmateriale.

Dialogmødet varer 1,5 time og finder sted på Køge rådhus. Køge Kommune forventer at offentliggøre udbudsmaterialet i marts/april 2019. Det er Køge Kommunes hensigt at indgå en rammeaftale med én leverandør, for en 2 årig periode med mulighed for fra Køge Kommunes side at forlænge aftalen med 2 år.

Læs mere
Ordregiver Køge Kommune
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:005082-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østsjælland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse