Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Spørgeskemaundersøgelse til afdækning af Danmarks image og potentiale som feriedestination på udenlandske markeder

Formålet med undersøgelsen er at indhente data om Danmarks image og potentiale som feriedestination, herunder kendskab og rejselyst til Danmark.

Opgaven udbydes som en enkeltstående opgave.

Undersøgelsen gennemføres som en webpanel-survey med et repræsentativt udsnit (alder, køn og geografi) af befolkningerne 18 år+ på et udvalg af dansk turismes vigtigste udenlandske markeder.

Se uddybning ved de to vedhæftede dokumenter.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 03-01-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 03-01-2019)
Titel Spørgeskemaundersøgelse til afdækning af Danmarks image og potentiale som feriedestination på udenlandske markeder
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Formålet med undersøgelsen er at indhente data om Danmarks image og potentiale som feriedestination, herunder kendskab og rejselyst til Danmark.

Opgaven udbydes som en enkeltstående opgave.

Undersøgelsen gennemføres som en webpanel-survey med et repræsentativt udsnit (alder, køn og geografi) af befolkningerne 18 år+ på et udvalg af dansk turismes vigtigste udenlandske markeder.

Se uddybning ved de to vedhæftede dokumenter.
Deadline 17-01-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Se beskrivelsen ovenfor.
Dokumenter
Ordregiver VisitDenmark // CVR:33055331
Skønnet kontraktsum 200000 DKK
Udvælgelseskriterier Tildeling af ordren sker på baggrund af det økonomisk mest fordelagtige tilbud, ud fra følgende kriterier:

50% vægt på prisen.

30% vægt på følgende kvalitative kriterium: Kontor på minimum fire af VisitDenmarks fem hovedmarkeder: Tyskland, Norge, Sverige, Storbritannien, Holland.

20% vægt på følgende kvalitative kriterium: Erfaringer med internationale kvantitative trackinger gennemført minimum tre år i træk på flere markeder samt dybdegående kvalitativ viden om turismebranchen. Dette skal dokumenteres med referencer.
Adresse Islands Brygge 43
2300
København
CPV kode 79300000-7 - Markedsundersøgelser og økonomiske konsekvensanalyser, rundspørger og statistikker
79311000-7 - Rundspørger
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Henrik Sørensen
Kontakt E-mail: henson@visitdenmark.com
Telefon: +45 30224255