Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2019/S 002-001572

Kort beskrivelse

Entreprisen er beliggende på Rute 15, Silkeborgmotorvejen i Silkeborg Kommune, og den omfatter i hovedtræk etablering af ca. 2,6 km lydabsorberende støjskærme på eksisterende spunsvægge mellem Nørreskov Bakke og Søholt Parkvej.

Støjskærme skal have en højde varierende mellem 1,0 m og 4,7 m.

Bygherren har beskrevet de ydre krav til støjskærmen, men har ikke udarbejdet den fulde detailprojektering, som skal færdiggøres af entreprenøren.

Der er udarbejdet en model (mock-up) der viser hovedprincipperne for støjskærmens opbygning. Modellen er placeret ved Vejdirektoratets tilsynskontor på Nørreskov Bakke i Silkeborg.

Arbejdet skal udføres i perioden foråret 2019 til ultimo 2019.

Læs mere
Ordregiver Vejdirektoratet
Deadline 07-02-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:001572-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse