Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2018/S 248-574569

Kort beskrivelse

Detailprojektering og renovering af pumpestation til forsyning af tryk- og skumvandsanlæg for brandslukning på Prøvestenen, herunder opsætning af midlertidig pumpestation efterfulgt af renovering af eksisterende pumpestation.

Etablering af ca. 10 km. ledninger for skumkoncentrat og havvand ved hhv. sliplining og styret underboring, samt etablering af stik for brandhaner og brugere.

Læs mere
Ordregiver Copenhagen Malmö Port AB
Deadline 21-01-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:574569-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed