Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Transportudstyr og transporthjælpemidler 2018/S 248-573646

Kort beskrivelse

Renovest A/S (herefter benævnt Ordregiver) udbyder transport af affaldscontainere (containertømninger) i Vesthimmerlands kommune.

Ordregiver ønsker at opdele udbuddet i særskilte kontrakter for særskilte dele af udbuddet, da udbuddet objektivt kan adskilles i følgende ydelser:

- Delaftale 1: Transport af containere fra genbrugspladser,

- Delaftale 2: Transport af containere fra Oudrup modtageanlæg.

Det er valgfrit for Tilbudsgiver at byde ind på én delaftale eller begge.

Samlet udbudsmateriale er tilgængeligt på iBinder, via følgende link: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=hnnrztdige

Læs mere
Ordregiver Renovest A/S
Deadline 28-01-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:573646-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse