Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker 2018/S 248-572787

Kort beskrivelse

Ordregiver ønsker en Rammeaftale til indkøb af nye Printere samt den tilhørende Serviceleverance på de Printere, der bliver købt på rammeaftalen.

Rammeaftalen kommer i hovedtræk til at bestå af:

Anskaffelse af Printere og Tilbehør, herunder:

— Printere (farve og S/H),

— All-in-one,

— Netværk printere,

— Multifunktionsmaskiner.

Serviceleverance for Printere købt under Rammeaftalen, herunder:

— Forebyggende eftersyn og vedligeholdelse (udskiftning af komponenter),

— Opdatering af printerdrivere og firmware,

— Konfigurering af Printere,

— Installation, flytning, nedtagning og skrotning inkl. destruktion af databærende medier,

— Rapportering af hændelser, supportsager, ændringer, køb mv.

Læs mere
Ordregiver Aarhus Kommune
Deadline 22-01-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:572787-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse