Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Programpakker og informationssystemer 2018/S 247-569018

Kort beskrivelse

Frederiksberg Kommune inviterer interesserede virksomheder med erfaring og viden om udvikling af digitale løsninger til dialog om et kommende udviklingssamarbejde om en løsning til borgere, som modtager indsatser på sundheds- og omsorgsområdet.

Formålet med dialogen er at skabe det bedst mulige grundlag for et kommende udbud formentlig i andet kvartal 2019.

Interesserede aktører opfordres til at tilkendegive ønske om at deltage i et dialogmøde ved at rette henvendelse til projektleder Sadia Møller på e-mail samo06@frederiksberg.dk senest den 23.1.2019 klokken 12:00.

I henvendelsen bedes vedhæftet en beskrivelse af virksomheden, eventuelle referencer samt refleksioner i forhold til dialogspørgsmålene beskrevet i næste felt "lang beskrivelse". Frederiksberg Kommune forbeholder sig ret til at begrænse antallet af dialogmøder og til at invitere udvalgte virksomheder på baggrund af det fremsendte. Dialogmøderne bliver afholdt 28. og 31. januar i tidsrummet 08:30-12:00.

Læs mere
Ordregiver Frederiksberg Kommune
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:569018-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse