Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2018/S 247-569017

Kort beskrivelse

I forbindelse med ”Aftale om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026” ønsker Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen at igangsætte en analyse af renoveringsbehov i hele den almene boligsektor frem mod indgåelsen af en ny boligaftale i 2020.

Analysen skal klarlægge behovet for ekstraordinære renoveringer, der ikke er en del af den almindelige vedligeholdelse, og som kan opnå støtte fra Landsbyggefonden eller kan godkendes til låntagning som ekstraordinære renoveringsarbejder (Almenboligloven § 98).

Læs mere
Ordregiver Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:569017-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse