Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 2018/S 247-568984

Kort beskrivelse

Klinisk Genetisk Afdeling, Odense Universitetshospital, ønsker at købe udstyr til long-reads sekventering af DNA og RNA. Det primære formål med udstyret er at kunne udføre helgenom DNA sekventering i forbindelse med genetisk udredning af patienter med arvelige sygdomme, til prænatale undersøgelser, samt til forskellige forskningsmæssige formål. Den primære anvendelse er til identifikation af strukturelle kromosomvarianter og re-arrangementer inkl. deletioner, duplikationer, translokationer (balancerede og ubalancerede), inversioner og andre komplekse strukturelle forandringer som f.eks. repeat ekspansioner.

Læs mere
Ordregiver Medicoteknik, Region Syddanmark
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:568984-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed