Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Transportudstyr og transporthjælpemidler 2018/S 247-568077

Kort beskrivelse

FMI ønsker at indgå følgende en aftale om faldsikrings-, nedfirings- og evakueringsudstyr, jf. nærmere herom i bilag A.

Det bemærkes indledningsvist, at FMI ved udbudsbekendtgørelsen nr. 2018/S 218-498591, iværksatte et udbud af indkøb af løfte-, træk- og surringsmateriel (delaftale 1, LTS), faldsikrings-, nedfirings- og evakueringsudstyr (delaftale 2, FNE) og trosser, line og tovværk (delaftale 3 TLT).

FMI har efterfølgende annulleret først udbuddet af delaftale 1 (LTS) og delaftale 3 og næst udbuddet af delaftale 2 (FNE). FMI genudbød herefter delaftale 1 (LTS) og delaftale 3 (TLT).

Denne udbudsbekendtgørelse vedrører alene (gen)udbuddet af delaftale 2 (FNE).

Der vil blive indgået 3 separate rammeaftaler på delaftalen, jf. nærmere herom i bilag 1 til udbudsbetingelserne.

Det bemærkes, at der vil blive gennemført brugertests, jf. afsnit VI.3).

Læs mere
Ordregiver Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
Deadline 22-01-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:568077-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse