Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2018/S 247-567044

Kort beskrivelse

Ejendommen, der hidtil har huset Erhvervsarkivet, skal indrettes med retssale, mødelokaler med tilhørende funktioner samt kontorer til brug for Skifte- og Fogedretten. Der er tale om en hovedentreprise. Under forpladsen etableres kantine og tunnelforbindelse til Tinghuset, Vester Allé 10, hvor Retten har til huse i dag. Bygningen, forareal med mure og indkørsel samt læsesalens nagelfaste inventar og lysekroner er fredet. Mange oprindelige rumstrukturer, overflader og materialer samt møblementet i læsesalen bevares, og ombygninger sker med respekt for den originale arkitektur. Der er stort fokus på, at nødvendige tiltag vedrørende brand, akustik og tekniske installationer integreres på en måde, så der opnås en balance mellem bevaringsinteresser og et fornuftigt indeklima.

Læs mere
Ordregiver Bygningsstyrelsen
Deadline 01-02-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:567044-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse