Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Opførelse af varmepumpestation 2018/S 246-566037

Kort beskrivelse

Nærværende totalentreprise omfatter alle leverancer og arbejder i forbindelse med etablering af to (2) komplette VP-anlæg opsat i henholdsvis Højby og Vig. VP-anlæggene skal udvinde energi fra udeluften og frembringe en resulterende varmeeffekt på minimum 1,6 MW i Højby og minimum 1,5 MW i Vig, når udetemperaturen er -1oC.

Entreprisen omfatter detailprojektering, fremstilling, levering, montering, idriftsættelse og indkøring af de to (2) komplette nøglefærdige VP-anlæg, som baseres på naturlige kølemidler. VP-anlæggene monteres som udgangspunkt i nye, medfølgende bygninger.

Udbudsformen er et "Udbud med forhandling med forudgående indkaldelse af tilbud". Ordregiver forbeholder sig dog ret til at tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud.

Læs mere
Ordregiver Odsherred Varme A/S
Deadline 17-01-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:566037-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed