Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2019/S 016-034454

Kort beskrivelse

I stationsbyen Tinglev, der med sine ca. 2 720 indbyggere, ligger central placeret i Aabenraa Kommune, er det besluttet at opføre et nyt plejehjem — Ny Grønningen — til 24 beboere. Hertil kommer et serviceareal der bl.a. skal indeholde minimum en udadvendt funktion, i form af et trænings-, og forebyggelsesområde. En funktion som skal servicere både beboere og borgere.

Endvidere er det ønskeligt at kunne etablere funktionerne til et hjemmehjælperteam i sammenhæng med plejehjemmet. Funktionerne til hjemmehjælperteamet er som udgangspunkt ikke en del af projektet, men totalrådgiver skal i sit konkurrenceforslag som en option redegøre for hvordan Hjemmehjælperteamet kan indeholdes i Ny Grønningen.

Beslutningen om at bygge et mindre plejehjem, på en central grund i Tinglev, tager udgangspunkt i ønsket om, at kunne tilbyde borgere i Tinglev et lokalt alternativ til større plejehjem placeret i andre byer, længere væk.

Plejehjemmets samspil med omgivelserne er det centrale element i Ny Grønningen.

Ny Grønningen skal være et aktivt plejehjem, der skal være med til at generere liv, ikke kun på plejehjemmet, men også i lokalområdet. Den centrale placering af det nye plejehjem i Tinglev by skal medvirke til, at plejehjemmets beboere og deres pårørende oplever, at være i et boligområde, hvor de kan fortsætte et meningsfuldt og aktivt liv i et inspirerende og levende bymiljø.

Ny Grønningen skal være et indbydende og attraktivt bo- og mødested for beboerne og deres familier, men også et helt naturligt sted at komme/ mødes for Tinglevs borgere.

Aabenraa Kommune opfordrer teams af arkitekter, ingeniører og landskabsarkitekter til at ansøge om prækvalifikation til projektkonkurrence med henblik på totalrådgivning i forbindelse med skitsering, projektering og udførelse.

Læs mere
Ordregiver Aabenraa Kommune
Deadline 31-01-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:034454-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bekendtgørelse om projektkonkurrence (21-12-2018)

Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2018/S 246-565790

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:565790-2018:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse
Ordregiver Aabenraa Kommune
Deadline 31-01-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:565790-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted
Dokumenttype Bekendtgørelse om projektkonkurrence