Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rottebekæmpelse 2018/S 246-564384

Kort beskrivelse

I forbindelse med udbud af rottebekæmpelse, inviterer Køge Kommune interesserede tilbudsgivere til individuelle dialogmøder med Køge Kommune i uge 4 2019. Dialogmødet vil have en varighed på 1,5 time. Aftale om dialogmøde kan ske ved e-mail til Torben.bjerre@koege.dk

I forbindelse med aftale om dialogmøde fremsendes udkast til kravspecifikation.

Køge Kommune har til hensigt at indgå en kontrakt om bekæmpelse af rotter med én leverandør for en 4-årig kontraktperiode med mulighed for Køge Kommune at forlænge aftalen med 2 x 12 måneder, med kontraktopstart ultimo 2019.

Køge Kommune forventer at offentliggøre det endelig udbudsmateriale i marts/april 2019.

Læs mere
Ordregiver Køge Kommune
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:564384-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østsjælland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse