Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Affaldscontainere og -spande 2018/S 246-563648

Kort beskrivelse

Kriminalforsorgen er organiseret i 1 direktorat, 4 underliggende regionale områdekontorer, der hver især understøtter driften af bl.a. arresthuse, åbne og lukkede fængsler, udrejsecentre og pensioner i det pågældende område. Kriminalforsorgen forestår varetægt og afsoning for ca. 3 900 klienter fordelt på ca. 80 adresser over hele landet. (Se Aftalebilag 4 Adresseliste).

Udbud vedrørende indkøb af affaldsbeholdere, reservedele samt afhentning af affaldet, nærmere beskrevet i Aftalebilag 2 Kravspecifikation. Ordregiver forpligter sig til at aftage de omfattede ydelser i det omfang Ordregivers behov tilsiger det. De estimerede behov er således ikke bindende for Ordregiver. Ordregiver ønsker så få typer/størrelse beholdere som muligt. (Se Aftalebilag 3 Prisliste).

Læs mere
Ordregiver Direktoratet for Kriminalforsorgen
Deadline 01-02-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:563648-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden, Sjælland, Fyn, Sydjylland, Midtjylland, Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse