Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Smedearbejder 2018/S 245-562195

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører servicearbejder inden for det mekaniske fagområde på affaldsforbrændingsanlægget dvs. smede - og svejsearbejder.

Servicearbejderne består af almene vedligeholdelsesopgaver som inspektion, eftersyn, tilstandsvurdering, test, fejlfinding, reparationer, udskiftning af komponenter, udstyr og lignende samt forbedringer og modifikationer på anlægget.

Ud over udførelse af mekanisk vedligehold omfatter arbejderne også planlægning og styring af vedligeholdelsesarbejder samt dokumentation af tilstandsvurderinger og udført vedligehold.

Derudover omfatter udbuddet projektering og design af nye systemer, ændring af anlæg mm. inden for fyrings- og kedelanlæg samt hjælpeanlæg på affaldsforbrændingsanlægget.

Læs mere
Ordregiver I/S Amager Ressourcecenter
Deadline 25-01-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:562195-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed