Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2018/S 245-560096

Kort beskrivelse

Projektet omfatter etablering af en daginstitution (10 grupper) på Baldersgade 24 i København. Daginstitutionen skal etableres dels ved ombygning af bevaringsværdig bygning på matriklen, dels ved tilbygninger til denne. Det samlede nettoareal er ca. 1 250 m2. I projektet skal der etableres friarealer til daginstitutionen i sammenhæng med et gårdanlæg, der deles med nabobebyggelserne. En del af friarealerne forventes at være på tag. Desuden skal der etableres en mindre parkeringskælder til ca. 10 køretøjer. Der skal udarbejdes en lokalplan for projektet med udgangspunkt i det kontraherede projekt, i samarbejde med totalentreprenør.

Læs mere
Ordregiver Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:560096-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse