Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Undervisning af syddanske kreative iværksættere

Undervisning på moduler i udviklingsforløbet Strømstyrke for kreative iværksættere i Region Syddanmark.
Temaer: Virksomhedens kerneværdi, Selvledelse, Kunder, Prissætning, Samarbejder.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 20-12-2018) Luk udbudsdetaljer (gældende version 20-12-2018)
Titel Undervisning af syddanske kreative iværksættere
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Undervisning på moduler i udviklingsforløbet Strømstyrke for kreative iværksættere i Region Syddanmark.
Temaer: Virksomhedens kerneværdi, Selvledelse, Kunder, Prissætning, Samarbejder.
Deadline 22-01-2019 kl. 23.55
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Pris (30 %)
Faglig ekspertise (40 %)
Målgruppe-erfaring (15 %)
Kreativitet i undervisningstilgangen (15 %)
Dokumenter
Ordregiver Svendborg Kommune
Udvælgelseskriterier Vi beder dig inkludere følgende i dit tilbud:
- Hvilke moduler du ønsker at give tilbud på.
- I kort form:
Hvad du ser som det vigtigste deltagerne skal gå hjem med efter undervisningen på det modul.
Hvordan undervisningen skal udformes og udføres så de bedst forankrer det i deres virksomhed.
Hvad dine særlige forudsætninger er for at kunne give dem det.
- Pris for undervisning på et modul (alt inklusive, herunder kørsel, kost og logi).
- 2 referencer, som vi må kontakte telefonisk.
- Et kort, målrettet CV.
- Udfyldt tro og love erklæring på ubetalt forfalden gæld til det offentlige (Bilag 1)
Adresse Ramsherred 5
5700
Svendborg
CPV kode 80000000-4 - Uddannelse og undervisning
80400000-8 - Voksenundervisning og undervisning i øvrigt
80532000-2 - Uddannelse i virksomhedsledelse
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Kasper Tveden Jensen
Kontakt E-mail: kasper.tveden.jensen@svendborg.dk
Telefon: +45 24639614