Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Uddannelse af personale 2018/S 243-555440

Kort beskrivelse

Ordregiver udbyder et ledertalentudviklingsforløb i en konkurrencepræget dialog med det formål at afklare og drøfte, hvorledes Ordregivers behov bedst kan opfyldes, herunder at udvikle og indkredse en eller flere løsninger på forløbet.

Udbuddet forventes opdelt i delaftaler:

— Delaftale 1: Konsulentydelser:

Vedrører bl.a. organisering af forløbet, herunder afholdelse af bootcamps, møder med styregruppen, kvalifikation af ledelsesteams, opstartsmøder med ledere og ledertalenter, samt afslutning af forløbet,

— Delaftale 2: Kompetencegivende uddannelse:

Vedrører bl.a. afholdelse af kompetencegivende uddannelse.

Den vindende leverandør på Delaftale 1 vil blive den koordinerende part i forhold til samarbejdet med den vindende leverandør på Delaftale 2. Det forventes at parterne indgår i et tæt og konstruktivt samarbejde.

Læs mere
Ordregiver Hjørring Kommune
Deadline 16-01-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:555440-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse