Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning 2019/S 091-217493

Kort beskrivelse

I forlængelse af fordyrelsen af byggeriet af Niels Bohr Bygningen har Vejdirektoratet midlertidigt overtaget det styrings- og udførelsesmæssige ansvar for gennemførelsen af 4 af Bygningsstyrelsens byggeprojekter, herunder SDU-SUND, der vedrører et nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet på Syddansk Universitet, som denne bekendtgørelse knytter sig til. SDU-SUND kommer til at bestå af ca. 50 600 m2. Nybyggeriet skal huse SUND's forsknings- og uddannelsesaktiviteter.

Nærværende bekendtgørelse omfatter genudbud af Lukning og facade i storentreprise (Y93) grundet manglende konkurrence i det oprindelige udbud og efterfølgende genudbud.

Læs mere
Ordregiver Vejdirektoratet
Deadline 09-07-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:217493-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Udbudsbekendtgørelse (13-05-2019)

Tagdækning 2019/S 091-217492

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:217492-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

I forlængelse af fordyrelsen af byggeriet af Niels Bohr Bygningen har Vejdirektoratet midlertidigt overtaget det styrings- og udførelsesmæssige ansvar for gennemførelsen af 4 af Bygningsstyrelsens byggeprojekter, herunder SDU-SUND, der vedrører et nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet på Syddansk Universitet, som denne bekendtgørelse knytter sig til. SDU-SUND kommer til at bestå af ca. 50 600 m2. Nybyggeriet skal huse SUND's forsknings- og uddannelsesaktiviteter.

Nærværende bekendtgørelse omfatter udbud af tagdækning i fagentreprise (Y131) grundet manglende konkurrence i det oprindelige udbud, hvor denne var en del af en storentreprise.

Læs mere
Ordregiver Vejdirektoratet
Deadline 09-07-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:217492-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Udbudsbekendtgørelse (21-12-2018)

Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning 2018/S 246-562632

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:562632-2018:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

I forlængelse af fordyrelsen af byggeriet af Niels Bohr Bygningen har Vejdirektoratet midlertidigt overtaget det styrings- og udførelsesmæssige ansvar for gennemførelsen af 4 af Bygningsstyrelsens byggeprojekter, herunder SDU-SUND, der vedrører et nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet på Syddansk Universitet, som denne bekendtgørelse knytter sig til. SDU-SUND kommer til at bestå af ca. 50 600 m2. Nybyggeriet skal huse SUND's forsknings- og uddannelsesaktiviteter.

Nærværende bekendtgørelse omfatter genudbud af Lukning, facade og tag i storentreprise (Y93) grundet manglende konkurrence i det oprindelige udbud.

Læs mere
Ordregiver Vejdirektoratet
Deadline 24-01-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:562632-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter (18-12-2018)

Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning 2018/S 243-554143

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:554143-2018:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

I forlængelse af fordyrelsen af byggeriet af Niels Bohr Bygningen har Vejdirektoratet midlertidigt overtaget det styrings- og udførelsesmæssige ansvar for gennemførelsen af 4 af Bygningsstyrelsens byggeprojekter, herunder SDU-SUND, der vedrører et nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet på Syddansk Universitet, som denne bekendtgørelse knytter sig til. SDU-SUND kommer til at bestå af ca. 50 600 m2. Nybyggeriet skal huse SUND᾽s forsknings- og uddannelsesaktiviteter.

Læs mere
Ordregiver Vejdirektoratet
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:554143-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Bekendtgørelse om indgåede kontrakter