Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2018/S 243-553880

Kort beskrivelse

Københavns Kommune skal opføre en ny 3-sporet skole på en grund i Kødbyen (hjørnet af Skelbækgade og Ingerslevsgade).

Denne forhåndsmeddelelse omfatter Entreprisen NSK2_Skole, som vedrører selve skolebyggeriet.

Det samlede projektet omfatter i alt 3 entrepriser, der hver udbydes i totalentreprise i foråret 2019:

- NSK1_Byggemodning: Entreprisen omfatter miljøsanering og nedrivning af de eksisterende bygninger på grunden; ledningsomlægninger i og ved byggefeltet; etablering af spuns; jordhåndtering af forurenet jord; klargøring af byggefelt til NSK2,

- NSK2_Skole: Entreprisen omfatter projektering og udførelse af ny 3-sporet skole med idrætshal og madskole samt udearealer, heraf en væsentlig del på tag,

- NSK3_Ammoniakanlæg: Entreprisen omfatter en ombygning af ammoniakkøleanlægget i Kødbyen. Anlægget er beliggende ved siden af byggefeltet.

Læs mere
Ordregiver Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:553880-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse