Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenester ydet af sygeplejersker 2018/S 242-553454

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører levering af Social- og Sundhedsfaglige vikarydelser til 7 kommuner i Fællesudbud Sjælland (FUS). Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudsloven § § 186 – 189 (”light-regime”) i henhold til udbudsbekendtgørelse offentliggjort i EU-tidende/TED-databasen. Rammeaftalen udbydes i 2 geografisk opdelt delaftaler, hvor hver delaftale tildeles én leverandør, vilkår nærmere fastsat i udbudsmaterialet. Rammeaftalen har en varighed på 4 år. Kommunerne ønsker tilbud på levering af vikarer indenfor følgende faggrupper: SPL – autoriseret sygeplejerske, SSA – autoriseret social- og sundhedsassistent – herunder plejehjemsassistent, SSH – Social- og sundhedshjælper - herunder SHJ – sygehjælper, plejer, sundhedsmedhjælper – social- og sundhedsassistent uden autorisation, Ufaglærte – andre vikarer med erfaring indenfor det social- og sundhedsfaglige område, men uden en af de ovenstående dokumenterede uddannelser og/eller autorisationer betragtes som ufaglærte.

Læs mere
Ordregiver Holbæk Kommune
Deadline 21-01-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:553454-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Vest- og Sydsjælland
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter