Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2018/S 241-549435

Kort beskrivelse

Projektet vedrører hovedentreprise med nybygning af en karre bebyggelse i 3 til 4 etager. Bygningen udføres med 84 stk. almene familieboliger fra 40-115 m2 med forskellig indretning samt et fælleslokale på øverste etage, således at der etableres et byggeri med varieret boligudbud til unge, enlige, familier med 1 eller flere børn og seniorer, mfl. Det samlede etageareal er ca. 5 700 m2. Projektet indeholder endvidere et overdækket parkeringsareal over hele gårdarealet hvor overdækningen tillige, i kombination med tagarealer på boligerne, skal fungere som rekreative friarealer for bebyggelsen.

Læs mere
Ordregiver Fyns almennyttige boligselskab, afdeling 101
Deadline 15-01-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:549435-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse