Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder 2018/S 240-548363

Kort beskrivelse

Amphi International ApS udbyder rammeaftale for tjenesteydelser i forbindelse med naturpleje og naturgenopretning med tilknytning til projektet:

”LIFE Nature and Biodiversity project LIFE14 NAT/SE/000201 Re-creating habitat complexity for semi-aquatic fauna”.

Opgaven er opdelt i følgende 6 delaftaler:

- Delopgave 1: Slagelse Kommune (projektområde: Slagelse kommune),

- Delopgave 2: Vordingborg Kommune (projektområde: Vordingborg kommune),

- Delopgave 3: Næstved Kommune (projektområde: Næstved kommune),

- Delopgave 4: Bornholm, restaurering af søer i moser (projektområde: Bornholm),

- Delopgave 5: Bornholm, restaurering og gravning af søer (projektområde: Bornholm),

- Delopgave 6: Saltholm (projektområde: Saltholm).

Der indgås én rammeaftale med én entreprenør for hver delaftale. Tilbudsgivere kan afgive tilbud på en eller flere delaftaler. Rammeaftalerne er i kontraktperioden indbyrdes uafhængige.

Ordregiver har ikke aftagepligt på rammeaftalen.

Læs mere
Ordregiver Amphi International ApS
Deadline 18-01-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:548363-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse