Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2018/S 240-547583

Kort beskrivelse

AKB ønsker at opføre 30 ældreboliger på en del af matr.nr. 4am og 4dl, Høje Taastrup By, Høje Taastrup (Ejendommen). Ejendommen er beliggende i et større område, der udvikles af MT Højgaard A/S i regi af Gaardhaverne ApS, der samarbejder med Scandi Byg A/S (SB). Ældreboligerne indgår som en fortsættelse af AKB’s igangværende projekt, Egeskovvænge, som opføres øst for Ejendommen, samt i sammenhæng med det kommende projekt, Gårdhavehusene. Disse projekter opføres af SB. SB udfører entrepriser ved brug af præfabrikerede boligelementer.

Det er afgørende, at Ejendommen fremstår med ensartet visuelt udtryk og sammenhængende arkitektur som det igangværende og det kommende projekt, da boligerne skal indgå som en visuel og kvalitetsmæssig integreret del. Dette kan alene opnås ved brug af præfabrikerede boligelementer. Derudover skal udenomsområderne integreres med det igangværende og det kommende projekt. Det er derfor ikke muligt for AKB at udbyde totalentreprisekontrakten særskilt.

Læs mere
Ordregiver Boligselskabet AKB, Taastrup, v/KAB
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:547583-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sjælland
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed