Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Anlæg af vej 2018/S 240-547401

Kort beskrivelse

Denne entreprise omhandler udvidelse af E20, Fynske Motorvej, fra 4 til 6 kørespor, inkl. bygværker, på strækningen mellem Odense V og Gribsvad.

Strækningen indgår i anlægsloven for udbygning af Fynske Motorvej mellem Middelfart og Odense V, som blev vedtaget i 2010, og som omfatter 3 etaper. Etapen Nr. Aaby - Middelfart er gennemført, og etapen Gribsvad - Nørre Aaby udføres i forlængelse af nærværende etape, Odense V - Gribsvad.

Arbejdet skal udføres i perioden forår 2019 til ultimo 2020.

Læs mere
Ordregiver Vejdirektoratet
Deadline 08-02-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:547401-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse