Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse 2018/S 242-553378

Kort beskrivelse

Som led i projektet "Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand” udbyder De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) en rammeaftale om levering af pesticisanalyser. Rammeaftalen løber i 2 år fra aftalens underskrivelse og antages at have en samlet værdi på 7 000 000 DKK. Projektet har til formål at klarlægge, om en regelret anvendelse af godkendte pesticider i maksimalt tilladte doseringer under reelle danske markforhold kan resultere i udvaskning af pesticiderne og/eller deres nedbrydningsprodukter til grundvandet i koncentrationer over grænseværdien på 0,1 μg/L. Opgaverne i nærværende udbud består i at foretage vandprøveanalyser indhentet fra forsøgsmarker og kortlægge deres indhold af pesticider. Vandprøverne skal afhentes på 5 forsøgsmarker, som er fordelt ud over Danmark.

Læs mere
Ordregiver De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Deadline 14-01-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:553378-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (11-12-2018)

Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse 2018/S 238-543829

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:543829-2018:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Som led i projektet "Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand” udbyder De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) en rammeaftale om levering af pesticisanalyser. Rammeaftalen løber i 2 år fra aftalens underskrivelse og antages at have en samlet værdi på 7 000 000 DKK. Projektet har til formål at klarlægge, om en regelret anvendelse af godkendte pesticider i maksimalt tilladte doseringer under reelle danske markforhold kan resultere i udvaskning af pesticiderne og/eller deres nedbrydningsprodukter til grundvandet i koncentrationer over grænseværdien på 0,1 μg/L. Opgaverne i nærværende udbud består i at foretage vandprøveanalyser indhentet fra forsøgsmarker og kortlægge deres indhold af pesticider. Vandprøverne skal afhentes på 5 forsøgsmarker, som er fordelt ud over Danmark.

Læs mere
Ordregiver De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Deadline 14-01-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:543829-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse