Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2018/S 237-542515

Kort beskrivelse

Skive Fjernvarme ønsker at indgå en kontrakt indeholdende rådgivningsydelser vedrørende etablering og tilslutning af flisfyret fjernvarmecentral til en værdi af ca. 1 700 000 DKK. Rådgivningsydelserne består af udarbejdelse af udbudsgrundlag for maskinanlæg og bygningsprojekt relateret til entreprisen om opførelse af et flisfyret varmeanlæg samt bygherrerådgivning. Skive Fjernvarme indgik i juni 2014 en kontrakt svarende til den kontrakt, der nu ønskes indgået, med lignende ydelser til en værdi af 2 659 425 DKK (anskaffet for ca. 2 300 000 DKK). Begge kontrakter vurderes omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivets anvendelsesområde, og begge kontrakter er særskilt under forsyningsvirksomhedsdirektivets tærskelværdi.

Baggrunden for, at der er behov for at indgå endnu en kontrakt, er at Skive Fjernvarme som følge af en klagesag ved Energiklagenævnet var nødsaget til at sætte projektet i bero, hvorfor projektet anført i kontrakt fra juni 2014 ikke blev færdiggjort i 2016 som forventet.

Læs mere
Ordregiver Skive Fjernvarme a.m.b.a.
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:542515-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed