Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Uddannelse og undervisning 2019/S 026-058625

Kort beskrivelse

Nærværende udbud omhandler Børnekataloget – et kursuskatalog målrettet kommunale sagsbehandlere og deres samarbejdspartnere på udsatte børn- og ungeområdet. Udbuddet består af 9 delopgaver:

— Delopgave 1-8: Udvikling og afholdelse af kurser i Børnekataloget i perioden 2019-2022,

— Delopgave 9: Kursusadministration af kurser i Børnekataloget i perioden 2019-2022.

Kursusdelen af Børnekataloget består af 8 tematiserede delopgaver, som i forskellig grad er sammensat af 3 typer af kurser:

— Praksiskurser af 5 undervisningsdage,

— Videnskurser af én undervisningsdag,

— Metodekurser af 3 undervisningsdage.

Socialstyrelsen ønsker at indgå kontrakt med en leverandør på hver delopgave. Tilbudsgivere skal byde på en eller flere delopgaver indeholdende de kurser, der ligger derunder. Det er således ikke muligt alene at byde på et kursus, der er indeholdt i en delopgave med flere kursustitler.

Tryk her https://permalink.mercell.com/94809201.aspx

Læs mere
Ordregiver Socialstyrelsen
Deadline 04-02-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:058625-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter (08-12-2018)

Uddannelse og undervisning 2018/S 237-542229

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:542229-2018:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Nærværende udbud omhandler Børnekataloget - et kursuskatalog målrettet kommunale sagsbehandlere og deres samarbejdspartnere på udsatte børn- og ungeområdet. Udbuddet består af 9 delopgaver:

— Delopgave 1-8: Udvikling og afholdelse af kurser i Børnekataloget i perioden 2019-2022,

— Delopgave 9: Kursusadministration af kurser i Børnekataloget i perioden 2019-2022.

Kursusdelen af Børnekataloget består af 8 tematiserede delopgaver, som i forskellig grad er sammensat af 3 typer af kurser:

— Praksiskurser af 5 undervisningsdage,

— Videnskurser af en undervisningsdag,

— Metodekurser af 3 undervisningsdage.

Socialstyrelsen ønsker at indgå kontrakt med en leverandør på hver delopgave. Tilbudsgivere skal byde på en eller flere delopgaver indeholdende de kurser, der ligger derunder. Det er således ikke muligt alene at byde på et kursus, der er indeholdt i en delopgave med flere kursustitler.

Tryk her https://permalink.mercell.com/94809201.aspx

Læs mere
Ordregiver Socialstyrelsen
Deadline 04-02-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:542229-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter