Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tømrerydelser i DR Byen + Aarhus - Begrænset licitation vedr. tømrer- og snedkerydelser i DR Byen og DR Aarhus

DR har behov for udførelse af diverse tømrer- og snedkerydelser inden for reparation og alment vedligehold af DR’s bygninger samt små serviceopgaver på ad hoc basis. De udbudte ydelser omfatter bl.a. (men ikke udelukkende):
1) Tømrer og bygningssnedkerforretninger:
a) I - og opsætning af udstyr, som ikke er af egen produktion: døre, vinduer, dør- og vinduesrammer, elementkøkkener, trapper, butikstilbehør o.l. af træ eller andre materialer
b) Indvendige færdiggørelsesarbejder, som f.eks. lofter (f.eks. Rockfon, Dampa og Trolltek), vægbeklædninger (f.eks. gips, træ og metal), flytbare skillevægge (inkl. systemvægge) mv.
2) Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning:
a) Udførelse i bygninger eller andre bygværker af arbejder vedrørende parket og anden gulvbelægning af træ, samt tæpper og gulvbelægninger af linoleum, gummi eller plast, herunder EDB-gulve.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 07-12-2018) Luk udbudsdetaljer (gældende version 07-12-2018)
Titel Tømrerydelser i DR Byen + Aarhus - Begrænset licitation vedr. tømrer- og snedkerydelser i DR Byen og DR Aarhus
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse DR har behov for udførelse af diverse tømrer- og snedkerydelser inden for reparation og alment vedligehold af DR’s bygninger samt små serviceopgaver på ad hoc basis. De udbudte ydelser omfatter bl.a. (men ikke udelukkende):
1) Tømrer og bygningssnedkerforretninger:
a) I - og opsætning af udstyr, som ikke er af egen produktion: døre, vinduer, dør- og vinduesrammer, elementkøkkener, trapper, butikstilbehør o.l. af træ eller andre materialer
b) Indvendige færdiggørelsesarbejder, som f.eks. lofter (f.eks. Rockfon, Dampa og Trolltek), vægbeklædninger (f.eks. gips, træ og metal), flytbare skillevægge (inkl. systemvægge) mv.
2) Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning:
a) Udførelse i bygninger eller andre bygværker af arbejder vedrørende parket og anden gulvbelægning af træ, samt tæpper og gulvbelægninger af linoleum, gummi eller plast, herunder EDB-gulve.
Deadline 14-01-2019 kl. 11.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=226259&B=&PS=1&PP=
Ordregiver DR
Skønnet kontraktsum 7200000 DKK
Udvælgelseskriterier Såfremt der er flere end 5 konditionsmæssige ansøgere på en eller begge delaftaler, foretager DR for hver delaftale en udvælgelse af 5 ansøgere, der prækvalificeres til at afgive tilbud. Udvælgelsen sker ud fra følgende kriterier:
1) Det tillægges positiv vægt, at en ansøger har en eller flere referencer, der viser erfaring med teknisk tunge huse, som er sammenlignelige med DR, herunder f.eks. TV- eller radiohuse med aktive studier eller lignende. Flere relevante referencer vægter i den forbindelse højere end færre relevante referencer.
Adresse Emil Holms Kanal 20
0999
København C
CPV kode 45422000-1 - Tømrer- og snedkerarbejde
Udbudsform Offentlig licitation
Kontaktperson Irene Gabel
Kontakt E-mail: irga@dr.dk
Telefon: +45 28542257
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning

Der gøres særskilt opmærksom på, at DR stiller krav til solidarisk hæftelse, hvis en ansøger/tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomheds tekniske eller økonomiske formåen.