Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Pugdalvejs forlængelse og forlægning af Rødding Å

Denne entreprise omfatter etableringen af ny vejforbindelse i Vildbjerg, der skal forbinde Pugdalvej
med Nørregade/Røddingvej. I forbindelse med etableringen af vejen skal der tillige anlægges nye
spilde- og regnvandsledninger samt sløjfes eksisterende ledninger. Derudover skal der anlægges
regnvandsbassiner i den vestlige del af byen, hvor Rødding Å i den forbindelse skal reguleres.

Der henvises i øvrigt til vedhæftede dokumenter som udgør det samlede udbudsmateriale.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 14-01-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 14-01-2019)
Titel Pugdalvejs forlængelse og forlægning af Rødding Å
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Denne entreprise omfatter etableringen af ny vejforbindelse i Vildbjerg, der skal forbinde Pugdalvej
med Nørregade/Røddingvej. I forbindelse med etableringen af vejen skal der tillige anlægges nye
spilde- og regnvandsledninger samt sløjfes eksisterende ledninger. Derudover skal der anlægges
regnvandsbassiner i den vestlige del af byen, hvor Rødding Å i den forbindelse skal reguleres.

Der henvises i øvrigt til vedhæftede dokumenter som udgør det samlede udbudsmateriale.
Deadline 21-01-2019 kl. 09.30
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Dokumenter
Ordregiver Herning Kommune
Adresse Torvet 5
7400
Herning
CPV kode 45233000-9 - Bygge-, funderings- og belægningsarbejder i forbindelse med anlæg af hovedveje, veje
45221200-4 - Arbejder i forbindelse med udførelse af tunneler, skakte og underføringer
45240000-1 - Arbejder i forbindelse med udførelse af vandbygningsanlæg
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Nej
Kontaktperson Kim Bredgaard Grarup
Kontakt E-mail: vtbkg@herning.dk
Telefon: +45 96288335
Modtagers firmanavn Herning Kommune
Adresse for modtagelse af tilbud Enghavevej 10, 7400 Herning
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[06-12-2018 12:38:33]
Tilbudsliste i excel-format tilføjet til vedhæftede dokumenter
[21-12-2018 13:44:43]
Rettelsesblad nummer 1 er tilføjet, samt mappe med supplerende og opdateret materiale tilhørende rettelsesblad nummer 1.
[14-01-2019 15:41:19]
Rettelsesblad nummer 2 er tilføjet, samt mappe med supplerende og opdateret materiale tilhørende rettelsesblad nummer 2.

Åbn tidligere version 21-12-2018 Luk tidligere version 21-12-2018
Titel Pugdalvejs forlængelse og forlægning af Rødding Å
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Denne entreprise omfatter etableringen af ny vejforbindelse i Vildbjerg, der skal forbinde Pugdalvej
med Nørregade/Røddingvej. I forbindelse med etableringen af vejen skal der tillige anlægges nye
spilde- og regnvandsledninger samt sløjfes eksisterende ledninger. Derudover skal der anlægges
regnvandsbassiner i den vestlige del af byen, hvor Rødding Å i den forbindelse skal reguleres.

Der henvises i øvrigt til vedhæftede dokumenter som udgør det samlede udbudsmateriale.
Deadline 21-01-2019 kl. 09.30
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Dokumenter
Ordregiver Herning Kommune
Adresse Torvet 5
7400
Herning
CPV kode 45233000-9 - Bygge-, funderings- og belægningsarbejder i forbindelse med anlæg af hovedveje, veje
45221200-4 - Arbejder i forbindelse med udførelse af tunneler, skakte og underføringer
45240000-1 - Arbejder i forbindelse med udførelse af vandbygningsanlæg
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Nej
Kontaktperson Kim Bredgaard Grarup
Kontakt E-mail: vtbkg@herning.dk
Telefon: +45 96288335
Modtagers firmanavn Herning Kommune
Adresse for modtagelse af tilbud Enghavevej 10, 7400 Herning
Åbn tidligere version 06-12-2018 Luk tidligere version 06-12-2018
Titel Pugdalvejs forlængelse og forlægning af Rødding Å
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Denne entreprise omfatter etableringen af ny vejforbindelse i Vildbjerg, der skal forbinde Pugdalvej
med Nørregade/Røddingvej. I forbindelse med etableringen af vejen skal der tillige anlægges nye
spilde- og regnvandsledninger samt sløjfes eksisterende ledninger. Derudover skal der anlægges
regnvandsbassiner i den vestlige del af byen, hvor Rødding Å i den forbindelse skal reguleres.

Der henvises i øvrigt til vedhæftede dokumenter som udgør det samlede udbudsmateriale.
Deadline 17-01-2019 kl. 09.30
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Dokumenter
Ordregiver Herning Kommune
Adresse Torvet 5
7400
Herning
CPV kode 45233000-9 - Bygge-, funderings- og belægningsarbejder i forbindelse med anlæg af hovedveje, veje
45221200-4 - Arbejder i forbindelse med udførelse af tunneler, skakte og underføringer
45240000-1 - Arbejder i forbindelse med udførelse af vandbygningsanlæg
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Nej
Kontaktperson Kim Bredgaard Grarup
Kontakt E-mail: vtbkg@herning.dk
Telefon: +45 96288335
Modtagers firmanavn Herning Kommune
Adresse for modtagelse af tilbud Enghavevej 10, 7400 Herning
Åbn tidligere version 05-12-2018 Luk tidligere version 05-12-2018
Titel Pugdalvejs forlængelse og forlægning af Rødding Å
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Denne entreprise omfatter etableringen af ny vejforbindelse i Vildbjerg, der skal forbinde Pugdalvej
med Nørregade/Røddingvej. I forbindelse med etableringen af vejen skal der tillige anlægges nye
spilde- og regnvandsledninger samt sløjfes eksisterende ledninger. Derudover skal der anlægges
regnvandsbassiner i den vestlige del af byen, hvor Rødding Å i den forbindelse skal reguleres.

Der henvises i øvrigt til vedhæftede dokumenter som udgør det samlede udbudsmateriale.
Deadline 17-01-2019 kl. 09.30
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Dokumenter
Ordregiver Herning Kommune
Adresse Torvet 5
7400
Herning
CPV kode 45233000-9 - Bygge-, funderings- og belægningsarbejder i forbindelse med anlæg af hovedveje, veje
45221200-4 - Arbejder i forbindelse med udførelse af tunneler, skakte og underføringer
45240000-1 - Arbejder i forbindelse med udførelse af vandbygningsanlæg
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Nej
Kontaktperson Kim Bredgaard Grarup
Kontakt E-mail: vtbkg@herning.dk
Telefon: +45 96288335
Modtagers firmanavn Herning Kommune
Adresse for modtagelse af tilbud Enghavevej 10, 7400 Herning