Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Transportudstyr og transporthjælpemidler 2018/S 234-534304

Kort beskrivelse

FMI ønsker at indgå følgende 2 delaftaler:

1) Delaftale 1 om løfte-, træk og surringsmateriel, jf. nærmere herom i bilag A til delaftale 1;

2) Delaftale 3 om Trosser, liner og tovværk, jf. nærmere herom i bilag A til delaftale 3.

Tilbudsgiveren kan afgive tilbud på begge eller en enkelt delaftale. Der vil blive indgået 3 separate rammeaftaler (med forskellige leverandører) på hver delaftale. Én tilbudsgiver kan således godt vinde begge delaftaler og derved blive tildelt en separat rammeaftale under hver af de 2 delaftaler.

Det bemærkes, at FMI ved udbudsbekendtgørelsen nr. 2018/S 218-498591, offentliggjort den 13.11.2018, iværksatte et udbud af delaftale 1 og 3 ovenfor samt delaftale 2 vedrørende FNE-udstyr. FMI annullerede imidlertid udbuddet for delaftale 1 og 3, jf. nærmere herom i punkt 1 i udbudsbetingelserne, og genudbyder herved delaftale 1 og 3, mens delaftale 2 (fortsat) udbydes under udbudsbekendtgørelsen nr. 2018/S 218-498591.

Læs mere
Ordregiver Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
Deadline 04-01-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:534304-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse