Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

VIBY BIBLIOTEK OG KULTURHUS

Roskilde Kommune ønsker at opføre et nyt Bibliotek og Kulturhus i midten af Viby, som skal fungere som bibliotek, lokalhistorisk arkiv og borgerservice såvel som kulturhus og mødested for borgerne i Viby og lokalsamfundet.

Bibliotek og Kulturhuset kommer til at rumme en bred vifte af kulturelle tilbud, aktiviteter og arrangementer og bliver et kulturelt kraftcenter der formidler og understøtter udfoldelsen af musik, litteratur, viden, kreativitet og lokalhistorie.

I tilknytning til huset og som en del af entreprisen, skal der skabes et nyt bytorv, som kan være ramme om byfester, loppemarkeder, koncerter og lignende arrangementer.

Roskilde Kommune opfordrer hermed interesserede tilbudsgivere til at ansøge om prækvalificering på totalentreprisen.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 04-12-2018) Luk udbudsdetaljer (gældende version 04-12-2018)
Titel VIBY BIBLIOTEK OG KULTURHUS
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Roskilde Kommune ønsker at opføre et nyt Bibliotek og Kulturhus i midten af Viby, som skal fungere som bibliotek, lokalhistorisk arkiv og borgerservice såvel som kulturhus og mødested for borgerne i Viby og lokalsamfundet.

Bibliotek og Kulturhuset kommer til at rumme en bred vifte af kulturelle tilbud, aktiviteter og arrangementer og bliver et kulturelt kraftcenter der formidler og understøtter udfoldelsen af musik, litteratur, viden, kreativitet og lokalhistorie.

I tilknytning til huset og som en del af entreprisen, skal der skabes et nyt bytorv, som kan være ramme om byfester, loppemarkeder, koncerter og lignende arrangementer.

Roskilde Kommune opfordrer hermed interesserede tilbudsgivere til at ansøge om prækvalificering på totalentreprisen.
Deadline 11-01-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Link til udbudsmateriale https://app.byggeprojekt.dk/public/1431-Viby_Bibliotek_og_Kulturhus
Ordregiver Roskilde Kommune
Udvælgelseskriterier Økonomisk formåen:
Minimumskrav: Tilbudsgiver (Totalentreprenør) skal i de seneste 3 afsluttede regnskabsår i gennemsnit have haft en likviditetsgrad på 125%
Tilbudsgiver (Totalentreprenør) skal i de seneste 3 afsluttede regnskabsår i gennemsnit have haft en soliditetsgrad på min. 15%

Teknisk og faglig formåen:
Minimumskrav: Totalentreprenøren samt dennes team af rådgivere skal hver kunne dokumentere at have gennemført minimum 2 lignende byggeprojekter af tilsvarende kompleksitet og omfang inden for de seneste 10 år (min. 1000 m2).
Adresse Rådhusbuen 1
4000
Roskilde
CPV kode 45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud 5
SMV venligt Ja
Kontaktperson Sofie Larsen
Kontakt E-mail: sofiela@roskilde.dk
Telefon: +45 46313537
Adresse for modtagelse af tilbud https://app.byggeprojekt.dk/public/1431-Viby_Bibliotek_og_Kulturhus