Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Dagligvareindkøb til visiterede borgere i Kolding Kommune

Annonceringen vedrører levering af dagligvarer til visiterede borgere, som har valgt Kolding Kommune som leverandør, jf. servicelovens § 83.
For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til tilbudslisten (bilag 2) og kravspecifikationen (bilag 1), samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.
I Kolding Kommune er der pt. 492 visiterede borgere til dagligvareindkøb i alt. Denne annoncering vedrører de borgere, der vælger Kolding Kommune som leverandør af dagligvareindkøb. Der har i 2018 været gennemsnitligt 244 visiterede borgere i Kolding Kommune, som har valgt den kommunale leverandør. Den enkelte borger har mulighed for at benytte sig af "Frit valg", hvor borgeren selv kan vælge en anden leverandør, end den Kolding Kommune har aftale med. Den forventede omsætning er således et estimat og er ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for ”mængder” angivet i tilbudslisten.
Resultatet af nærværende udbudsforretning samt den faktiske driftssituation kan give anledning til ændringer. Kolding Kommune forpligter sig ikke ud over sit faktuelle behov.
Den udbudte aftale har en løbetid på 4 år.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 03-12-2018) Luk udbudsdetaljer (gældende version 03-12-2018)
Titel Dagligvareindkøb til visiterede borgere i Kolding Kommune
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Annonceringen vedrører levering af dagligvarer til visiterede borgere, som har valgt Kolding Kommune som leverandør, jf. servicelovens § 83.
For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til tilbudslisten (bilag 2) og kravspecifikationen (bilag 1), samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.
I Kolding Kommune er der pt. 492 visiterede borgere til dagligvareindkøb i alt. Denne annoncering vedrører de borgere, der vælger Kolding Kommune som leverandør af dagligvareindkøb. Der har i 2018 været gennemsnitligt 244 visiterede borgere i Kolding Kommune, som har valgt den kommunale leverandør. Den enkelte borger har mulighed for at benytte sig af "Frit valg", hvor borgeren selv kan vælge en anden leverandør, end den Kolding Kommune har aftale med. Den forventede omsætning er således et estimat og er ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for ”mængder” angivet i tilbudslisten.
Resultatet af nærværende udbudsforretning samt den faktiske driftssituation kan give anledning til ændringer. Kolding Kommune forpligter sig ikke ud over sit faktuelle behov.
Den udbudte aftale har en løbetid på 4 år.
Deadline 02-01-2019 kl. 10.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier 50 % på kvalitet
Link til udbudsmateriale www.kolding.dk
Ordregiver Kolding Kommune
Adresse Akseltorv 1
6000
Kolding
CPV kode 85312200-1 - Hjemmelevering af dagligvarer
Kontaktperson Louise Marie Lund Pedersen
Kontakt E-mail: indkoeb@kolding.dk
Telefon: +45 79796174