Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arbejder i forbindelse med kloakledninger 2018/S 231-528061

Kort beskrivelse

Faxe Spildevand A/S udbyder rammeaftale vedr. TV-inspektion, spuleopgaver samt mindre drifts- og vedligeholdelsesopgaver af afløbsledninger i Faxe Kommune. Faxe Spildevand forventer at delopgaver under rammeaftalen vil omfatte områder svarende til 10-15 km hovedledninger. Herudover vil der også være behov for mindre adhoc opgaver som kan opstå i forbindelse med den daglige drift og vedligehold af Forsyningens afløbssystemer. Det vurderes at der kan gennemføres mellem 2 og 4 delopgaver pr. år. Rammeaftalen omfatter følgende ydelser: Spul og TV-inspektion af afløbsledninger, Brøndinspektion, indmåling af brønde med GPS/Totalstation samt mindre vedligeholdelsesarbejder som fx rodskæring, industrispul og cutter-arbejder.

Læs mere
Ordregiver Faxe Spildevand A/S
Deadline 17-01-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:528061-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Vest- og Sydsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse