Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Servere 2018/S 231-527192

Kort beskrivelse

Region Sjælland er sammen med Region Hovedstaden i færd med at udarbejde materiale til udbud af rammekontrakter på servere og storage. De 2 regioner har forventning om at offentliggøre udbuddet i januar 2018. Ved bekendtgørelses datoen, vil alt udbudsmaterialet være tilgængeligt. Nærværende forhåndsmeddelelse er af vejledende karakter. Forhåndsmeddelelsen har ikke til hensigt at forkorte ansøgningsfristen. Ansøgningsfristen vil minimum være på 30 dage, jf. § 63, stk. 2 i Udbudsloven. Forhåndsmeddelelsen er alene udtryk for de 2 regioners forventede gennemførelse af Udbudsprocessen. Den samlede forhåndsmeddelelse er vejledende.

Læs mere
Ordregiver Region Sjælland
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:527192-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse