Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Datalagrings- og -udlæsningsenheder 2019/S 117-286924

Kort beskrivelse

Løsninger samt tilhørende varer og tjenesteydelser. Indkøb af storage løsninger er primært baseret på flash løsninger og omfatter såvel SAN og NAS løsninger. Indkøb af storage dækker såvel generelle storage behov til f.eks. dokumenter samt storage til specialiserede løsninger, herunder databaser, billeddata, mv.

Rammekontrakten vil omfatte indkøb af nye storage løsninger, storage komponenter, hardware vedligehold samt opgradering og udvidelser af nye og eksisterende storage i kontraktperioden.

For at opnå en indkøbsmæssig fleksibilitet i kontraktperioden skal prissætningen under rammekontrakten bestå af en fast rabat på udvalgte segmenter af officielle listepriser. Disse rabatter identificeres ved brug af en række konfigurationseksempler for potentielle anskaffelser. Ved prissætning af varer og tjenesteydelser, der indgår i konfigurationseksemplet, skal Tilbudsgiver blandt andet oplyse den officielle listepris, samt anvendt rabatsats.

Læs mere
Ordregiver Region Sjælland
Annonceret 20-06-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 20-06-2019 kl. 10.00
Deadline 26-06-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:286924-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (31-05-2019)

Datalagrings- og -udlæsningsenheder 2019/S 104-251381

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:251381-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Løsninger samt tilhørende varer og tjenesteydelser. Indkøb af storage løsninger er primært baseret på flash løsninger og omfatter såvel SAN og NAS løsninger. Indkøb af storage dækker såvel generelle storage behov til f.eks. dokumenter samt storage til specialiserede løsninger, herunder databaser, billeddata, mv.

Rammekontrakten vil omfatte indkøb af nye storage løsninger, storage komponenter, hardware vedligehold samt opgradering og udvidelser af nye og eksisterende storage i kontraktperioden.

For at opnå en indkøbsmæssig fleksibilitet i kontraktperioden skal prissætningen under rammekontrakten bestå af en fast rabat på udvalgte segmenter af officielle listepriser. Disse rabatter identificeres ved brug af en række konfigurationseksempler for potentielle anskaffelser. Ved prissætning af varer og tjenesteydelser, der indgår i konfigurationseksemplet, skal Tilbudsgiver blandt andet oplyse den officielle listepris, samt anvendt rabatsats.

Læs mere
Ordregiver Region Sjælland
Annonceret 31-05-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 31-05-2019 kl. 10.00
Deadline 26-06-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:251381-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Udbudsbekendtgørelse (31-05-2019)

Informationssystemer og servere 2019/S 104-251333

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:251333-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Udbuddets genstand omfatter indkøb af industristandard servere. Rammekontrakten vil omfatte indkøb af nye servere, server komponenter, hardware vedligehold samt opgradering og udvidelser af eksisterende servere i kontraktperioden.

For at opnå en indkøbsmæssig fleksibilitet i kontraktperioden skal prissætningen under rammekontrakten bestå af en fast rabat på udvalgte segmenter af officielle listepriser. Disse rabatter identificeres ved brug af en række konfigurationseksempler for potentielle anskaffelser. Ved prissætning af varer og tjenesteydelser, der indgår i konfigurationseksemplet, skal Tilbudsgiver blandt andet oplyse den officielle listepris, samt anvendt rabatsats.

Læs mere
Ordregiver Region Sjælland
Annonceret 31-05-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 31-05-2019 kl. 10.00
Deadline 26-06-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:251333-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Forhåndsmeddelelse (30-11-2018)

Servere 2018/S 231-527192

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:527192-2018:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Region Sjælland er sammen med Region Hovedstaden i færd med at udarbejde materiale til udbud af rammekontrakter på servere og storage. De 2 regioner har forventning om at offentliggøre udbuddet i januar 2018. Ved bekendtgørelses datoen, vil alt udbudsmaterialet være tilgængeligt. Nærværende forhåndsmeddelelse er af vejledende karakter. Forhåndsmeddelelsen har ikke til hensigt at forkorte ansøgningsfristen. Ansøgningsfristen vil minimum være på 30 dage, jf. § 63, stk. 2 i Udbudsloven. Forhåndsmeddelelsen er alene udtryk for de 2 regioners forventede gennemførelse af Udbudsprocessen. Den samlede forhåndsmeddelelse er vejledende.

Læs mere
Ordregiver Region Sjælland
Annonceret 30-11-2018 kl. 00.00
Sidst ændret 30-11-2018 kl. 11.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:527192-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse