Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Vandblødgøringsanlæg 2018/S 230-526488

Kort beskrivelse

Frederiksberg Forsyning A/S og Frederiksberg Vand A/S udbyder projektering og opførelse af ny vandværksbygning med vandbehandlings- og blødgøringsanlæg i totalentreprise. Udbuddet forventes gennemført som udbud med forhandling.

Anlægget skal have kapacitet til at blødgøre både egenproduceret vand og vand fra HOFOR, i alt ca. 5 300 000 m3 vand/år eller ca. 600 m3 vand/t.

Udbuddet forventes offentliggjort primo 2019 og kontrakten forventes tildelt ultimo maj 2019.

Læs mere
Ordregiver Frederiksberg Forsyning A/S
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:526488-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Vejledende periodisk bekendtgørelse - forsyningsvirksomhed