Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 048-111186

Kort beskrivelse

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på projektering, opførelse og idriftsætning af ny vandværksbygning med vandbehandlings- og blødgøringsanlæg i totalentreprise. Vandværksbygningen skal endvidere indeholde rum til senere installation af varmepumpe.

Ordregiver ønsker tillige tilbud på afmontering og bortskaffelse af de dele af det eksisterende vandværk ekskl. bygning, som ikke efter tilbudsgivers opfattelse kan genbruges.

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling, hvilket indebærer, at kun prækvalificerede tilbudsgivere har ret til at afgive tilbud.

Læs mere
Ordregiver Frederiksberg Vand A/S
Deadline 25-03-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:111186-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger (05-03-2019)

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 045-104028

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104028-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på projektering, opførelse og idriftsætning af ny vandværksbygning med vandbehandlings- og blødgøringsanlæg i totalentreprise. Vandværksbygningen skal endvidere indeholde rum til senere installation af varmepumpe.

Ordregiver ønsker tillige tilbud på afmontering og bortskaffelse af de dele af det eksisterende vandværk ekskl. bygning, som ikke efter tilbudsgivers opfattelse kan genbruges.

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling, hvilket indebærer, at kun prækvalificerede tilbudsgivere har ret til at afgive tilbud.

Læs mere
Ordregiver Frederiksberg Vand A/S
Deadline 28-03-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104028-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed (28-02-2019)

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 042-096387

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:096387-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på projektering, opførelse og idriftsætning af ny vandværksbygning med vandbehandlings- og blødgøringsanlæg i totalentreprise. Vandværksbygningen skal endvidere indeholde rum til senere installation af varmepumpe.

Ordregiver ønsker tillige tilbud på afmontering og bortskaffelse af de dele af det eksisterende vandværk ekskl. bygning, som ikke efter tilbudsgivers opfattelse kan genbruges.

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling, hvilket indebærer, at kun prækvalificerede tilbudsgivere har ret til at afgive tilbud.

Læs mere
Ordregiver Frederiksberg Vand A/S
Deadline 25-03-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:096387-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed

Vejledende periodisk bekendtgørelse - forsyningsvirksomhed (29-11-2018)

Vandblødgøringsanlæg 2018/S 230-526488

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:526488-2018:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Frederiksberg Forsyning A/S og Frederiksberg Vand A/S udbyder projektering og opførelse af ny vandværksbygning med vandbehandlings- og blødgøringsanlæg i totalentreprise. Udbuddet forventes gennemført som udbud med forhandling.

Anlægget skal have kapacitet til at blødgøre både egenproduceret vand og vand fra HOFOR, i alt ca. 5 300 000 m3 vand/år eller ca. 600 m3 vand/t.

Udbuddet forventes offentliggjort primo 2019 og kontrakten forventes tildelt ultimo maj 2019.

Læs mere
Ordregiver Frederiksberg Forsyning A/S
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:526488-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Vejledende periodisk bekendtgørelse - forsyningsvirksomhed