Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Køge Idrætspark, Bygning 1 – Totalentreprise og byggeret

Køge Kommune udbyder en totalentreprisekontrakt om opførelse af Bygning 1 i én etage på 1.186 m2 i Køge Idrætspark, som forberedes til opførelse af op til 3 yderligere etager. Lokalerne skal anvendes af Køge Kommune til opfyldelse af en række funktioner i tilknytning til idrætsparken, herunder omklædning, styrketræning og kontorer for områdets foreninger og brugere.

Ved afgivelse af tilbud på totalentreprisekontrakten er der endvidere mulighed for at afgive tilbud på en byggeret til at opføre op til 3 yderligere etager på Bygning 1. Hvis den vindende tilbudsgiver også har afgivet bud på Byggeretten, vil disse etager blive udstykket som en separat ejerlejlighed til tilbudsgivers disposition.

Det kan være en fordel i konkurrencen, hvis der gives tilbud på byggeretten. Køge Kommune opfordrer derfor mulige tilbudsgivere til at undersøge mulighederne for at afgive tilbud på byggeretten – eventuelt ved at danne et konsortium.

Udbuddet gennemføres som begrænset licitation med prækvalifikation. Ved prækvalifikationen vil der blive udvalgt 3 ansøgere på baggrund af ansøgernes referencer fra lignende byggerier. Kontrakten vil blive tildelt efter kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ordregiver stiller krav om positiv egenkapital og en omsætning på mindst 20 mio. kr. i seneste offentliggjorte årsregnskab.

Udbudsmaterialet kan hentes på byggeweb på følgende adresse: https://www.byggeweb.dk/controller?cmd=tender.public.view&tn=TN974941A. Der vil blive afholdt informationsmøde med mulighed for besigtigelse af området den 18. december 2018 kl. 10.00 – 11.30 ved Køge Boldklubs klubhus.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 28-11-2018) Luk udbudsdetaljer (gældende version 28-11-2018)
Titel Køge Idrætspark, Bygning 1 – Totalentreprise og byggeret
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Køge Kommune udbyder en totalentreprisekontrakt om opførelse af Bygning 1 i én etage på 1.186 m2 i Køge Idrætspark, som forberedes til opførelse af op til 3 yderligere etager. Lokalerne skal anvendes af Køge Kommune til opfyldelse af en række funktioner i tilknytning til idrætsparken, herunder omklædning, styrketræning og kontorer for områdets foreninger og brugere.

Ved afgivelse af tilbud på totalentreprisekontrakten er der endvidere mulighed for at afgive tilbud på en byggeret til at opføre op til 3 yderligere etager på Bygning 1. Hvis den vindende tilbudsgiver også har afgivet bud på Byggeretten, vil disse etager blive udstykket som en separat ejerlejlighed til tilbudsgivers disposition.

Det kan være en fordel i konkurrencen, hvis der gives tilbud på byggeretten. Køge Kommune opfordrer derfor mulige tilbudsgivere til at undersøge mulighederne for at afgive tilbud på byggeretten – eventuelt ved at danne et konsortium.

Udbuddet gennemføres som begrænset licitation med prækvalifikation. Ved prækvalifikationen vil der blive udvalgt 3 ansøgere på baggrund af ansøgernes referencer fra lignende byggerier. Kontrakten vil blive tildelt efter kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ordregiver stiller krav om positiv egenkapital og en omsætning på mindst 20 mio. kr. i seneste offentliggjorte årsregnskab.

Udbudsmaterialet kan hentes på byggeweb på følgende adresse: https://www.byggeweb.dk/controller?cmd=tender.public.view&tn=TN974941A. Der vil blive afholdt informationsmøde med mulighed for besigtigelse af området den 18. december 2018 kl. 10.00 – 11.30 ved Køge Boldklubs klubhus.
Deadline 18-01-2019 kl. 10.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier Der henvises til udbudsbetingelserne.
Link til udbudsmateriale https://www.byggeweb.dk/controller?cmd=tender.public.view&tn=TN974941A
Ordregiver Køge Kommune
Udvælgelseskriterier Udvælgelsen sker på baggrund af ansøgernes referencer fra lignende byggerier, og ud fra hensynet til at opnå den bedst mulige konkurrence. Refe-rencerne må højst være 5 år gamle ved ansøgningsfristens udløb.

Ved bedømmelsen af referencerne, kan Ordregiver lægge vægt på, i hvilket omfang referencerne demonstrerer, at ansøgeren har erfaring med byggeri af tilsvarende størrelse og kompleksitet, eventuelt med et element af pro-jektudvikling, f.eks. i konsortium med andre.

Hvorvidt ansøgeren påtænker at afgive tilbud på Byggeretten indgår hver-ken med positiv eller negativ vægt, men kan inddrages med henblik på at opnå den bedst mulige konkurrence.
Adresse Torvet 1
4600
Køge
WWW: www.koege.dk
CPV kode 45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
45212000-6 - Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter
45212100-7 - Opførelse eller anlæg af fritidsfaciliteter
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud 3
SMV venligt Ja
Kontaktperson Morten Løjmand
Kontakt E-mail: morten.loejmand@koege.dk
Telefon: +45 56672426