Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rundspørger 2018/S 229-524100

Kort beskrivelse

Danmarks Statistik udfører interviewundersøgelser for både private og offentlige opgavebestillere, men som led i regeringens initiativer om fair og lige konkurrence er det besluttet, at Danmarks Statistik udbyder de direkte aktiviteter med interviewning. Danmarks Statistik vil fremadrettet udtage og tilrettelægge stikprøveplaner samt eventuelt supplere data med registerdata og opregne de indsamlede data.

På den baggrund udbyder Danmarks Statistik en rammeaftale om interviewopgaver for Danmarks Statistik. Tjenesteyder skal med baggrund i en stikprøve og spørgeskemaer, som leveres af Danmarks Statistik, gennemføre dataindsamlingen til de undersøgelser, som bestilles af Danmarks Statistik.

Omfanget af interviewtimer forventes at være i omegnen af antal interviewtimer for tidligere år. Antallet interviewtimer i 2015-2017 samt forventet antal timer i 2018 var:

2015: 19 752,

2016: 15 770,

2017: 17 360,

2018: 18 000-19 000 (ikke endeligt opgjort).

Læs mere
Ordregiver Danmarks Statistik
Deadline 28-12-2018 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:524100-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse